Rad na gradilištima: Izazov sustavu prevencije i zaštite na radu

Ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomir Begović u pratnji suradnika, Antonija Jaića i Renate Valentić, viših stručnih savjetnika u Zavodu, posjetio je gradilište stambeno- poslovnog objekta, u zapadnom dijelu Novog Zagreba, kako bi se upoznao sa stanjem, organizacijom i načinom rada na gradilištu, sadržajem procjene rizika za mjesta rada i provedbom mjera zaštite na radu koje se odnose na specifičnosti vezane uz građevinske radove.

Direktor tvrtke investitora, mr. sc. Pavo Batinić, dipl. oec., informirao je predstavnike Zavoda o projektu čija izgradnja se prostire na parceli površine 1335 m², a sastoji se od podruma, prizemlja, pet katova, s jednim poslovnim prostorom i 26 stanova, ukupne građevinske bruto površine 3.292,25m² (podzemno 435,83 m² i nadzemno 2856,42 m²). U podrumu će se nalaziti 22 parkirno-garažna mjesta i 18 spremišta.

Robert Sajko, inženjer i rukovoditelj radova na gradilištu rekao je da svi radnici imaju radno iskustvo i osposobljeni su, u sladu s procjenom rizika, za rad na siguran način. Redovito se obavljaju zdravstveni pregledi, ispitivanja i propisani pregledi radne opreme, radnici pri radu koriste osobna zaštita sredstva a sve se kontrolira kroz redoviti unutarnji nadzor. Sukladno Zakonu o zaštiti na radu i provedbenim propisima, naša tvrtka je ugovorila obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom koja je odredila jednog stručnjaka zaštite na radu koji kod nas provodi propisane aktivnosti. Prilikom izvođenja zemljanih, tesarskih, armiračkih i radova na betoniranju radnici su izloženi različitim rizicima, pa je naša obveza osigurati na gradilištu učinkovitu primjenu osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu u skladu s općim pravilima prevencije. Prioritet primjene imaju osnovna pravila zaštite na radu, odnosno ona pravila kojima se smanjuje ili uklanja opasnost na sredstvima rada i na samim radnim procesima, naglasio je Robert Sajko.

Graditeljstvo je visoko rizična djelatnost o čemu svjedoči i podatak da je u 2017. godini prijavljeno 11 smrtno stradalih radnika. Ovi podaci jasan su znak potrebe jačanja odgovornosti u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu, posebno u uvjetima intenzivnih poslovnih aktivnosti u ovom sektoru. U tim okolnostima, uz uobičajene, pojavljuju se i novi rizici, kao što je ulazak na tržište rada nedovoljno stručno obučenih i iskusnih radnika te kratki ugovoreni rokovi za izvođenje ili završetak radova. U području zaštite na radu svaki radnik ima ne samo prava već i određene obveze. Raditi na siguran način znači u svakom trenutku razmišljati o opasnostima koje nas okružuju na svakom mjestu rada i uvijek odvojiti dovoljno vremena da se radni zadaci obave kvalitetno i sigurno. Zaštita na radu zahtjeva disciplinu, odgovornost i poštivanje pravila bez odstupanja i pogrešaka, istaknuo je ravnatelj Zavoda Begović.

Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu, neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova. Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao javna ustanova, između ostalog, nadležan je za provođenje postupaka izdavanja i oduzimanja te reviziju ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu, kao i stručni nadzor nad obavljanjem poslova ovlaštenih tvrtki. Poslovi za koje se izdaju ovlaštenja obuhvaćaju obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu, pod čime se podrazumijeva osposobljavanje radnika za rad na siguran način, te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, zatim izradu procjene rizika, ispitivanje radne opreme te ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

Ovlaštene osobe za obavljanje poslova zaštite na radu jedan su od najznačajnijih čimbenika u osiguranju uvjeta za poštivanje propisa i procedura, odgovorno i učinkovito provođenje širokih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje i stalno unapređivanje zaštite na radu. Zato je od osobitog značaja njihov stručan i profesionalan rad. Zavod za unapređivanje zaštite na radu će i nadalje polazeći od svoje uloge, programskih ciljeva i nadležnosti pružati stručnu pomoć, redovito i pojačano nadzirati rad ovlaštenih osoba, poticati zajedničku suradnju, profesionalnost, stručnost i kvalitetu te sinergijsko djelovanje s ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu, poslodavcima i predstavnicima radnika, kako bi unaprijedili prevenciju rizika na radu, razvijali kulturu zaštite na radu, informirali, educirali i motivirali sve ključne dionike na učinkovitiju provedbu niza aktivnosti, kojima je cilj smanjiti broj nesreća i ozljeda na radu, bolesti povezanih s radom, smanjiti izostanke s rada, a time i gospodarske gubitke, zaključio je ravnatelj Begović.