Održana radionica sa zaposlenicima Međunarodne zračne luke Zagreb

U sklopu projekta „Zaštiti se znanjem!“ viša stručna savjetnica Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Marina Borić, u prostorima Međunarodne zračne luke Zagreb održala je radionicu na temu primjera dobre prakse u zaštiti na radu te razmjena iskustava kao najučinkovitiji i najjeftiniji način prijenosa i praktične primjene znanja. Radionici su uz gospodina Ivana Damjanovića, direktora sektora za ljudske potencijale prisustvovale i gospođa Lidia Capković Martinek glasnogovornice tvtke, Tihana Pejša menadžer za sigurnost i kvalitetu zemaljskih usluga, zatim stručnjaci zaštite na radu te voditelji odjela (ovlaštenici poslodavca) iz tvrtke članice MZLZ-Zemaljske usluge d.o.o.

Uvodno je gospodin Damjanović predstavio tvrtku koja u svom sastavu ima četiri povezana društva te se osvrnuo na činjenicu da je koncesija za zračnu luku potpisana na period od 30 godina. U posljednjih 4 godine kao najveća i najznačajnija zračna luka u Hrvatskoj uspjela je privući impresivan broj novih zrakoplovnih tvrtki, od kojih su neke najveće i najprestižnije, te na taj način tvrtka je uspjela povećati konkurentnost i osigurati bolju ponudu mrežnih letova putnicima. Posebno važan trenutak u razvoju prometa u zračnoj luci su svakako dolasci zrakoplovnih tvrtki koje su uspostavile izravne interkontinentalne veze sa Zagrebom. Otvaranjem novog putničkog terminala započela je nova faza poslovanja. S tehnološkog i organizacijskog gledišta, novi putni terminal predstavlja značajan korak naprijed u poslovanju zračne luke, istaknuo je Damjanović.  Zgrada terminala ima četiri razine i vrhunac kapaciteta je dizajniran za 5 milijuna putnika. Površina terminala zauzima 65.000 m2 i ima osam mostova.

Prema riječima gospodina Damjanovića 2017. bila je iznimno uspješna godina za zračnu luku Franjo Tuđman što se je odrazilo na snažan porast prometa u zračnoj luci pri čemu smo uspjeli zabilježiti rast od 12 % u 2017. godini  te na taj način postaviti novi putnički rekord. Broj kretanja zrakoplova nastavio je rasti i na preko 41.000 postupaka polijetanja i slijetanja (2 % više nego prethodne godine) i očekujemo da se taj trend nastavi i u narednoj godini. Također se nastavlja značajan porast prometa tereta. Podaci sa datumom 28.08.2018. prikazuju da smo imali 2.186.894 putnika, što je porast od 9% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Od početka koncesijskog razdoblja koji je započeo u prosincu 2013. proširili smo broj odredišta i operativnih prijevoznika do/iz Zagreba za 50 % te smo ponosni i na rezultate provedene ankete o zadovoljstvu putnika koji pokazuju da je preko 80 % putnika zadovoljno našom uslugom. Zračna luka Franjo Tuđman dobila je ACI ASQ nagradu za Most Improved Airport u Europi 2017. godine. Nadamo se da će u narednim godinama naša zračna luka ostati barem jednako uspješna kao i do sada, zaključio je Damjanović.

Razmjena iskustva i dobre prakse, unapređivanje sustava zaštite na radu, aktualnosti u radu Zavoda, upoznavanje sa statističkim pokazateljima iz područja zaštite na radu te mogući oblici zajedničke suradnje bile su teme ove radionice. Uvodno je Marina Borić predstavila nadležnost i aktivnosti Zavoda kao javne ustanove, s posebnim osvrtom na pružanje potpore poduzetnicima u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu. Iskazani interes za rad besplatnog savjetovališta ZNR 3u1, organizaciju „Otvorenih vrata Zavoda“ na terenu, Info poduzetnički kutak „Krenimo sigurnim korakom zajedno!“ kao podrška poduzetnicima početnicima, zatim organizaciju Info dana za obrtnike „zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu!“ u suradnji s Obrtničkim komorama u gradovima, besplatne edukacije „Zaštiti se znanjem“ namijenjene različitim dionicima putem okruglih stolova, savjetovanja, tribina i seminara, potvrda su povjerenja u Zavod kao servis korisnika. Radni susreti i razgovori u radnim sredinama s predstavnicima Uprava, ovlaštenicima poslodavaca, sindikata, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, članovima radničkih vijeća i stručnjacima zaštite na radu također su jedan od oblika koji potvrđuju usmjerenost i otvorenost Zavoda kao javne ustanove svojim korisnicima. Raznolikim aktivnostima Zavod promiče kulturu zaštite na radu od najranije životne dobi jer je takav pristup ključna pretpostavka prevencije i očuvanja radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka. Prvom Nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu“, europskom kampanjom „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“, programom „Uradi sam, ali sigurno!“, Nacionalnim programom „Živjeti zdravo“ i programom sigurnosti u prometu 2014.-2020. moguće je ostvariti sinergijski učinak u području zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.

U ostvarivanju poticajne klime za kulturu zaštite na radu presudna je predanost upravljačke strukture, poštovanje pravila sigurnog ponašanja i rada, ali i različite stimulativne mjere koje je moguće implementirati u kolektivne ugovore tvrtki, kako bi se vrednovao individualni i kolektivni doprinos ostvarenim ciljevima i rezultatima na sprječavanju nezgoda i ozljeda na radu, a time i smanjivanje troškova. Ulaganje u dobru zaštitu na radu i sve što je s njom povezano ne smije se promatrati kao trošak, već kao korisnu investiciju, koja otvara prostor za nove poslovne prilike, doprinosi uspješnom poslovanju i potvrđivanju društvene odgovornosti svake tvrtke, a time i njenom ukupnom pozitivnom imidžu, zaključila je Borić.

Ivan Lulić, rukovoditelj službe zaštite na radu prezentirao je podatke o ozljedama na radu za protekle dvije godine i dio 2018. godine. Prema podacima rukovoditelja u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb trenutno je zaposleno 856 radnika u sva četiri povezana društva što je u odnosu na 2017. godinu porast od 10,7%, a u odnosu na 2016. godinu porast od čak 17,9%. Do kolovoza ove godine zabilježeno je 19 ozljeda na radu od čega 2 teške ozljede te 17 lakših ozljeda na radu. U odnosu na 2017. godinu to je porast u iznosu od 11,8%, odnosno 2 ozljede više. Najviše ozljeda na radu zabilježeno je u tvrtki MZLZ-zemaljske usluge, njih 17, od čega 12 u organizacijskoj cjelini pod nazivom Služba rampi te po dvije u Službi tereta i Službi održavanja vozila i opreme za zemaljske usluge dok je jedna zabilježena u Službi za putničke usluge. Od ukupnog broja ozljeda na radu u 2018. godini 2 su se dogodile na putu na posao/s posla. Najčešći uzrok nastanka ozljeda je izvođenje radne operacije na način protivan pravilima zaštite na radu, zatim rad radnika bez razrađene tehnologije rada i posebnih uputa kod izvođenja složenih poslova i radnih zadataka te izvođenje radne operacije bez upotrebe odgovarajućeg osobnog zaštitnog sredstva ili s neispravnim osobnim zaštitnim sredstvom. Potrebno je provesti korektivne mjere za smanjivanje ozljeda na radu kako bi se uklonili uzroci nastanka ozljeda kao što su nepažnja radnika, pad radnika, sudar, izvođenje rada krivim pokretima i slično. Posebno smo ponosni što smo se kao služba uspjeli organizirati na način da svakodnevno provodimo unutarnje nadzore i na osnovu njih provodimo poboljšanja kojim sprječavamo nastajanje ozljeda radnika i oštećivanje njihovog zdravstvenog stanja, zaključio je Lulić.

Predstavnica Zavoda prezentirala je podatke koji ukazuju da je u Hrvatskoj u 2017. godini evidentirano 17.768 ozljeda na radu. Prosječna stopa ozljeda na 1.000 radnika iznosi 13,01 a najviša stopa je u Osječko-baranjskoj županiji 16,44. Prilikom dolaska i odlaska s posla, odnosno na putu dogodilo se 3.337 ozljeda što je oko 19% od ukupnog broja ozljeda na radu. Najviša stopa ozljeda na radu registrirana je u djelatnosti opskrbe vodom, uklanjanja otpadnih voda i dr. 23,04, zatim u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 18,38 te prerađivačkoj industriji 17,86. Prema stopi ozljeda na radu na 1000 radnika za 2017. godinu u Zagrebačkoj županiji ona iznosi 15,70 što je iznad prosječne stope u RH.  Od ukupnog broja ozljeda u prošloj godini njih 15 % je teških uz 22 smrtno stradale osobe, pa ti podaci ukazuju na potrebu poduzimanja daljnjih korektivnih mjera. Osnovni uzroci određenih pojava i propusta u području zaštite na radu su neadekvatno djelovanje ljudskog faktora i neodgovarajući odnos prema izvršavanju propisanih obveza; nepridržavanje posebnih pravila zaštite na radu koja se odnose na izvođenje radova i radne postupke, nepridržavanje osnovnih pravila zaštite na radu tj. neodgovarajuće održavanje sredstava rada te nepridržavanje drugih pravila zaštite na radu. Prema NKD 2007 MZLZ je registrirana u djelatnosti prijevoza i skladištenja pa je promatrajući podatke prema tom kriteriju u Zagrebačkoj županiji zabilježeno ukupno 106 ozljeda na radu od čega 17 u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb, zaključila je Borić. Stoga je potrebno provesti korake i mjere kojima će se u toj tvrtki smanjiti broj nastalih ozljeda na radu te samim time unaprijediti sigurnost i zdravstvena zaštita  radnika.

U nastavku radionice prisutnima su predstavljeni vodiči i alati za unapređivanje sustava zaštite na radu koji su izrađeni za potrebe provođenja prve nacionalne kampanje iz područja zaštite na radu koju je Zavod inicirao i provodi pod nazivom „STOP ozljedama na radu!“ Više o samoj kampanji može se pronaći na sljedećem linku https://uznr.mrms.hr/nacionalna-kampanja-stop-ozljedama-na-radu-2/

Nakon završenog prezentacijskog dijela razvijena je diskusija temeljem koje su doneseni određeni zaključci kako i na koji način unaprijediti sustav zaštite na radu u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb.  Radionica je ocijenjena vrlo uspješnom od strane sudionika pa je dogovoren nastavak suradnje između Zavoda i ove tvrtke.