Poslovno uvjetovani otkaz i sporazumni prestanak ugovora o radu

Zakonom o radu su propisani načini prestanka ugovora o radu. Između ostalog, to je otkazom ugovora o radu od strane poslodavca ili radnika te sporazumom sklopljenim između radnika i poslodavca.

U slučaju otkaza ugovora o radu iz poslovno uvjetovanih razloga, radniku između ostalog, pod uvjetima propisanim Zakonom, pripada pravo na otpremninu i otkazni rok, što nije slučaj kod sporazumnog prestanka ugovora o radu.

Nadalje, u slučaju kada je radniku utvrđeno pravo na otkazni rok, ne postoji zapreka da se radnik i poslodavac sporazume o skraćivanju otkaznog roka, a koji sporazum bi se mogao sklopiti isključivo nakon uručenog otkaza ugovora o radu. Mišljenja smo da bi takav sporazum koji bi se sklopio radi sporazumnog skraćivanja otkaznog roka i svojim nazivom i svojim sadržajem trebao odgovarati toj svrsi. Dakle, to bi bio sporazum o skraćivanju otkaznog roka, a ne sporazumni raskid ugovora o radu.

Napominjemo da ovo Ministarstvo nije ovlašteno ocjenjivati akte sklopljene između radnika i poslodavca, jer je isključivo ugovornim stranama sklopljenog akta poznata svrha njegovog sklapanja.