Prestanak radnog odnosa nakon što radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža

Odredbom članka 112. Zakona o radu propisano je da ugovor o radu prestaje kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Dakle, ukoliko i poslodavac i radnik žele nastavak radnog odnosa i nakon što radnik navrši šezdeset pet godina života, dužni su se o tome sporazumjeti.

Međutim, budući se Vaše pitanje odnosi na radni odnos nastavnika u srednjoj školi, napominjemo kako pojedina pitanja iz radnih odnosa mogu biti uređena i posebnim zakonom u kojem slučaju posebni zakon ima prednost u primjeni u odnosu na Zakon o radu kao opći propis koji uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj. Tako je odredbom članka 112. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da radniku školske ustanove ugovor o radu prestaje s navršenih šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža ili iznimno na kraju školske godine u kojoj navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža.

Iz navedenoga proizlazi kako se na prestanak radnog odnosa nastavnice u srednjoj školi primjenjuje odredba članka 112. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te joj slijedom navedene odredbe radni odnos u osnovnoj školi može maksimalno trajati do kraja školske godine u kojoj je navršila šezdeset pet godina života.