Povjerenstvo za zaštitu na radu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Predsjednik HUP Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede, Goran Pajnić i predsjednik Sindikata poljoprivrede, prehrambene, duhanske industrije i vodoprivrede Hrvatske, Šimo Orešković zajedničkim potpisom Odluke najavili su osnivanje povjerenstva za zaštitu na radu. Inicijativu za osnivanje povjerenstava na sektorskoj razini dao je Zavod za unapređivanje zaštite na radu još prije nekoliko mjeseci pa je uloženi trud urodio i prvim rezultatima. Osnovano je povjerenstvo za unapređivanje zaštite na radu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Povjerenstvo za unapređivanje zaštite na radu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru bit će stalno radno tijelo socijalnih partnera (poslodavaca i sindikata), a osniva se radi praćenja stanja u zaštiti na radu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Povjerenstvo će imati osam članova od kojih su četiri člana predstavnici poslodavaca i četiri člana predstavnici sindikata. Prilikom imenovanja svojih predstavnika poslodavci i sindikati će nastojati osigurati  zastupljenost svojih  predstavnika iz  malih, srednjih i velikih poslovnih subjekata.

Povjerenstvo će ujedno i surađivati sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu nadležnom za praćenje stanja  i unapređivanje  zaštite na radu, pružati stručnu pomoć poslodavcima, sindikatima, osobama ovlaštenima za  poslove zaštite na radu i  tijelima uprave. Posebno će se usmjeriti na poticanje i predlaganje mjera i aktivnosti s ciljem poboljšanja stanja zaštite na radu.

Osnivanje Povjerenstva za zaštitu na radu prva je sektorska suradnja u području zaštite na radu kojom socijalni partneri, sindikati i poslodavci, potvrđuju svoju kontinuiranu suradnju na unaprjeđenju poslovnih procesa

„Članice HUP-Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede generiraju preko 70% novostvorene vrijednosti sektora te zapošljavaju oko 60% radnika, stoga moraju biti predvodnik dobrih praksi sektora. Snažna proizvodnja temeljena na sigurnim uvjetima rada u interesu su poslodavaca i radnika, stoga smo kao Udruga i član Povjerenstva preuzeli obvezu sudjelovati u svim aktivnostima osvješćivanja, informiranja, edukacije, prevencije i promicanja kulture zaštite na radu što je preduvjet u unapređenju organizacijske klime“ – tom je prilikom izjavio predsjednik HUP-Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede, Goran Pajnić.

Šimo Orešković, predsjednik Sindikata PPDIV-a Hrvatske tom je prilikom izjavio: “Zaštita na radu je vrlo bitna aktivnost u radu Sindikata PPDIV-a. Posebno je važan dio zakona o osposobljavanju radnika na siguran način, obvezu obavještavanja i savjetovanja poslodavca s radničkim vijećem, odnosno, sa sindikatom poglavito u pogledu postavljanja nadzornih uređaja kao sredstva zaštite na radu kao i obveze poslodavca u vezi s prevencijom  stresa uzrokovanog na radu ili u svezi s radom. S obzirom da aktualni Zakon o zaštiti na radu propisuje izbore za povjerenika na zaštiti na radu, tražit ćemo njegove izmjene.“

„Zavod  za unapređivanje zaštite na radu kroz partnersku mrežu u suradnji sa socijalnim partnerima na razini poljoprivredno-prehrambenog  kao i drugih sektora će  pozitivno djelovati na stvaranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline. Želimo  da  zaštita na radu postane sastavni dio svake poslovne  politike i društveno odgovornog poslovanja, a Zavod će  u tome biti  dobar partner i  aktivna potpora.“ – izjavio je  Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. (Izvor: HUP, ZUZNR)