Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, broj 58/22)

Ovim putem vas obavještavamo da je u Narodnim novinama objavljen novi

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, broj 58/22)

Napominjemo da pravilnik stupa na snagu 02. lipnja 2022. godine.