Pravo članova radničkog vijeća

Pravo na izbor predstavnika radnika putem slobodnih i neposrednih izbora, sukladno odredbi članka 141. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), pripada svim radnicima zaposlenim kod određenog poslodavca, osim onih na koje se odnosi propisano zakonsko izuzeće od biračkog prava na izbor radničkih predstavnika.

Stoga, član ili članovi radničkog vijeća nemaju ovlaštenje da primjenom članka 147. Zakona o radu, imenuju nekog drugog radnika za člana ili zamjenika člana toga radničkog vijeća u slučaju prestanka radnog odnosa, ostavke ili isključenja nekog od članova (imenovanjem novih članova ili zamjenika članova s izborne liste).

Odredba članka 147. Zakona o radu odnosi samo na postupak izbora, odnosno na način utvrđivanja rezultata izbora za radničko vijeće, kojom se utvrđuje tko je od predloženih kandidata izabran za člana i za zamjenika člana radničkog vijeća.

Sastav zakonito izabranog radničkog vijeća, nakon njegova utemeljenja te za vrijeme trajanja njegova izbornog razdoblja (mandata), čine samo oni koji su, kao izabrani članovi i zamjenici članova, upisani u zapisnik o konačnim rezultatima izbora.