Računanje rokova u radnim danima u postupku izbora radničkog vijeća

Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća, koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 03/16 i 52/17 (u daljnjem tekstu: Pravilnik), propisuju se dužnosti izbornog odbora u postupku provođenja izbora, kao i ovlasti toga odbora vezano za nadzor nad pravilnom provedbom izbornog postupka i rješavanje možebitnih nepravilnosti u izbornom postupku.

Izborni odbor donosi odluku o provođenju izbora za radničko vijeće i tom odlukom je dužan, pored ostalog, odrediti i rok za podnošenje liste kandidata.

Obzirom da se prilikom propisivanja obveznog sadržaja odluke o provođenju izbora,  Pravilnikom propisuje i računanje rokova u radnim danima (primjerice, u članku 6. stavku 2. Pravilnika se propisuje rok od pet radnih dana za predlaganje liste kandidata), a da je izborni odbor dužan odrediti takve rokove, mišljenja smo da određeni izborni odbor ima ovlasti odrediti i što se sukladno Pravilniku i pravnim izvorima koji uređuju raspored radnog vremena radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, smatra radnim danom, kako bi izborni odbor ujedno, u okviru svojih širih ovlasti, osigurao i zakonito te pravilno provođenje izbornog postupka.

Naime, mišljenja smo da je svrha normativnog uređenja rokova u radnim danima ta, da se Pravilnikom svim aktivnim sudionicima izbornog postupka osigura dostupnost izbornoga odbora (npr. za podnošenje, odnosno predaju lista kandidata) u unaprijed poznatim okolnostima. Međutim, Pravilnikom kao provedbenim aktom Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), ne definira se pojam radnog dana, jer se Zakonom propisuje da se raspored radnog vremena utvrđuje propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a time i radni dani u tjednom rasporedu radnog vremena.

Primjerice, u slučaju u kojemu je raspored radnog vremena utvrđen odlukom o rasporedu radnog vremena raspodijeljenog na šest radnih dana u tjednu, a koja je pravilno donesena te objavljena i time unaprijed poznata radnicima koji sudjeluju u izbornom postupku, izborni odbor ima ovlasti odrediti i tumačiti da se pod radnim danima u odluci o provođenju izbora za radničko vijeće, smatraju radni dani utvrđeni tim pravnim izvorom.