Predstavljeni rezultati projekta „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“

Rezultati projekta „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda a provodi ga Uprava za rad i zaštitu na radu ministarstva nadležnog za rad, predstavljeni su na završnoj konferenciji projekta, koja je održana u četvrtak 30. lipnja 2022. u Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u Zagrebu.

Zahvaljujući ovom projektu i ostvarenim rezultatima znatno će se unaprijediti područje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, te ujedno omogućiti stjecanje novih znanja i usavršavanje svih dionika u području sigurnosti i zdravlja na radu. Nužno je da poslodavci shvate važnost prevencije i kontinuiranog ulaganja u sustav zaštite na radu jer, prema podacima europskog istraživanja, 1 euro uložen u zaštitu na radu poslodavcu se vraća dvostruko. S druge strane, važno je da i radnici shvate važnost sigurnog rada, da shvate da postupajući u skladu s propisima štite svoje zdravlje, svoj život te neposredno i svoju obitelj. Samo odgovornim pristupom i ponašanjem možemo unaprijediti ovaj sustav – uvodno je istaknula Marina Borić, načelnica Sektora za zaštitu na radu.

U projektu je izrađeno više online alata, uspostavljen je sustav e-učenja u zaštiti na radu, izrađeni su edukativni materijali o prevenciji mišićno-koštanih poremećaja, a zaposlenici Uprave za rad i zaštitu na radu imali su priliku za usavršavanje u europskim institucijama. Time je cilj projekta u potpunosti postignut, i stvoren temelj za daljnju digitalizaciju u ovom području ne samo za online alate kojima će se upravljati zaštitom na radu nego i olakšavati učenje i usavršavanje svih dionika, što planiramo i kroz nove europske projekte. Ukupna vrijednost ovog projekta, koji će u rujnu ove godine biti završen, prelazi pet milijuna kuna i u potpunosti je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – rekla je Snježana Štefok, voditeljica projekta.

Projekt je omogućio razvoj Informacijskog sustava ZNR, u sklopu kojeg su izrađeni moduli za kreiranje šest zapisnika o odrađenim poslovima zaštite na radu. Uz to, kroz modul Inspektor omogućeno je da inspektori zaštite na radu imaju uvid u evidencije o poslovima zaštite na radu – rekao je Antonio Jaić, viši stručni savjetnik, te pokazao kako se radi u pojedinim modulima i kako je koncipiran Informacijski sustav ZNR, koji sadržava podatke o ovlaštenim osobama ovlaštenima za obavljanje poslova zaštite na radu i u koji ovlaštene osobe  unose propisane o poslovima koje u području zaštite na radu obavljaju za poslodavce.

U okviru projekta je izrađena metodološka aplikacija za procjenu rizika Risko, koja je primjenjiva u svim djelatnostima i sektorima. Osim kao aplikacija, Risko je izrađen i u word verziji, a da bi se poslodavcima koji se odluče za procjenu pomoću Riska olakšao postupak izrade ovog dokumenta, izrađen je i ogledni primjerak obrasca s popunjenim podacima – istaknula je načelnica Borić. Uz to, izrađeno je 30 OiRA alata za procjenu rizika u različitim djelatnostima i zanimanjima. Na taj način  omogućili smo mnogim poslodavcima besplatnu izradu online procjene rizika, kao i jednostavno ažuriranje ovog dokumenta. Ovim online interaktivnim alatima za procjenu rizika, hrvatsko ministarstvo nadležno za rad dalo je velik doprinos europskoj OiRA zajednici jer su svi alati postavljeni na platformu Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, te su dostupni europskim dionicima za preuzimanje i prijevod na nacionalni jezik.

Uspostavom sustava e-učenja, koji dosad u zaštiti na radu nije postojao, omogućeno je usavršavanje svih dionika u području sigurnosti i zdravlja na radu. Sustav e-učenja će se nadograđivati, a u projektu je uspostavljeno šest modula s raznovrsnim edukativnim materijalom – naglasio je Muhidin Omerdić, voditelj službe, i pokazao raznovrsne edukativne e-materijale koji su uvršteni u module. Uz modul koji daje upute o korištenju alata iz ovog projekta, sustav e-učenja sadržava pripremni e-tečaj za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,  pripremni e-tečaj za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu I. i II., te module za unutarnji nadzor zaštite na radu za poslodavce i radnike, kao i za osposobljavanje ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za ZNR.

Stručno usavršavanje u europskim institucijama omogućeno je i djelatnicima Uprave za rad i zaštitu na radu. Zahvaljujući projektu, 12-ero zaposlenika imalo je priliku razmijeniti znanje i iskustvo s kolegama iz austrijskog Ministarstva rada i Opće ustanove za osiguranje od nesreća (AUVA), te kolegama iz slovenskog Ministarstva rada, obitelji, socijalne politike i jednakih mogućnosti. Tako su se detaljnije upoznali s, primjerice, austrijskim propisima zaštite na radu i njihovim provođenjem, provedbom kampanja u području sigurnosti i zdravlja na radu, aktivnostima inspektora rada i zaštite na radu, načinom utvrđivanja i evidentiranja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, kao i organiziranjem mjera zaštite na radu na samom gradilištu. Sa slovenskim kolegama razmijenjeno je iskustvo u OiRA zajednici i promociji OiRA alata, a djelatnici Uprave, uz ostalo, doznali su i rezultate slovenskog istraživanja o radu na daljinu tijekom pandemije COVID-19.

U projektu provedeno online istraživanje o tegobama administrativnih radnika vezano uz mišićno-koštane poremećaje, rezultiralo je priručnikom o očuvanju zdravlja mišićno-koštanog sustava, koji je popraćen za 70 video-klipova o pravilnim i nepravilnim kretnjama i posturi tijela tijekom rada, kao i posebnim programom vježbi za očuvanje zdravlja. Izrađena je i studija o povezanosti posturalno-kretnih navika i simptoma mišićno-koštanih poremećaja, što je predstavila autorica priručnika i studije doc. dr. sc. Josipa Nakić.

Na kraju konferencije, koja je pobudila veliko zanimanje dionika sigurnosti i zdravlja na radu, izrazi zahvale upućeni su svim pružateljima usluga u provedbi pojedinih aktivnosti: Sveučilištu u Zagrebu – Fakultetu organizacije i informatike iz Varaždina, Liniji koda d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti, Centru za sigurnost, Kineziologiji rada, Globtour Eventu, tvrtkama TENEO i EMMI.

Svi izrađeni materijali rezultati projekta „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“ dostupni su na mrežnoj stranici: https://uznr.mrms.hr/esf-projekt-razvoj-sustava-e-ucenja-upravljanja-i-pracenja-zastite-na-radu_stranica/ .