Predstavnici Zavoda i Žita vodili TAIEX Stručnu misiju u Ankari

Rizici u poljoprivrednoj djelatnosti, opasnosti od eksplozije zbog čestica prašine u silosima i mjere prevencije, pravilan izbor i uporaba osobne zaštitne opreme, te usporedba europskog i turskog zakonodavstva – bile su glavne teme Stručne misije o zaštiti zdravlja i rizicima u poljoprivrednoj djelatnosti koja je od 7. do 9. rujna 2016. održana u Ankari u sklopu Instrumenta tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX). Glavni predavači i ujedno voditelji Stručne misije bili su Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu i Goran Smrečki, voditelj Službe zaštite na radu i zaštite od požara u Žitu d.o.o. i predstavnik Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske.

Ovaj projekt TAIEX-a ugovorila je Europska komisija s Turskom kao pomoć u usklađivanju zakonodavstva u razdoblju prije pristupanja ove zemlje EU. Cilj Ekspertne misije u sklopu TAIEX-a bio je pružanje informacija o zaštiti zdravlja i rizicima na radu, preventivnim i kontrolnim mjerama, te osobnoj zaštitnoj opremi pri radu sa žitaricama i njihovoj preradi.

Tijekom trodnevnog rada Stručne misije koji je organiziran kroz predavanja, radionicu te stručni posjet tvornici za preradu stočne hrane Özhen Yem, Ana Akrap i Goran Smrečki sudionicima su prenijeli informacije, znanje i iskustvo o važnosti i provođenju mjera zaštite zdravlja na radu u poljoprivrednom sektoru, te ih informirali o načinu na koji je Hrvatska primijenila europske Direktive u svojem zakonodavstvu. Sudionici Stručne misije bili su djelatnici Instituta za zaštitu zdravlja i medicinska istraživanja koji je u sklopu turskog Ministarstva rada i socijalne skrbi, te su sa zanimanjem pratili predavanja i sudjelovali s mnoštvom pitanja, a osobito zanimanje iskazali su na radionici gdje su ispunjavali modele kontrolnih listi grupe Žito s ciljem primjene u vlastitoj praksi.

Budući da je Stručna misija rezultirala obostranim zadovoljstvom, turski Institut predložio je Zavodu za unapređivanje zaštite na radu potpisivanje trogodišnjeg sporazuma o suradnji, kakav je prethodno potpisao s DGUV-om iz Njemačke.

Stručna misija započela je predstavljanjem sudionika kojima je uspješan rad zaželio direktor Instituta Mahir Gümüş. Özlem Yiğit, voditeljica Odjela i projektni menadžer, istaknula je sveobuhvatnost djelatnosti turskog Instituta, koja osim poslova vezanih uz primjenu zakonodavstva obuhvaća medicinu rada, i to na terenu – primjerice, preglede pluća, ispitivanja sluha itd. – zatim medicinsko istraživanje u laboratorijima, ispitivanje osobne zaštitne opreme u testnim laboratorijima, provođenja edukacijskih kampanja i drugo. Tijekom prvog dana rada hrvatski predavači održali su prezentacije o opasnostima i rizicima u poljoprivrednoj proizvodnji, te za pojedina mjesta rada. Sudionike su upoznali s glavnim Direktivama EU u poljoprivrednom sektoru – Direktivama 89/391, 94/33/EC, 2007/30/EC, 91/383/EEC, 92/85/EEC i 94/9 EC – te hrvatskim propisima. Precizno su objašnjene metode prevencije opasnosti od eksplozija čestica prašine koje se primjenjuju u Žitu, kao i siguran rad u silosima. Sudionici su s osobitim zanimanjem pratili detaljno objašnjavanje uzroka eksplozija koje su se dogodile u velikim poljoprivrednim sustavima u svijetu prethodna dva stoljeća.

Mahir Gümüş, Ana Akrap, Özlem Yiğit, Mustafa Şahin, Ismail Firat Yavuzdemir, Tuna Orvil, Cenal Burak Yaşaroğlu, Goran Smrečki (Foto: ZUZNR)
Mahir Gümüş, Ana Akrap, Özlem Yiğit, Mustafa Şahin, Ismail Firat Yavuzdemir, Tuna Orvil, Cenal Burak Yaşaroğlu, Goran Smrečki (Foto: ZUZNR)

Za drugi dan, koji je počeo radnim posjetom tvornici stočne hrane Özhen Yem, pripremljene su i raspravljene kontrolne liste koje uključuju sprečavanje od padova s visina, padova u dubinu i u ravnini, provjeru sigurnosti objekata i strojeva, unutarnji nadzor te opasne radove (primjerice zavarivanje). Sastanku i obilasku tvornice prisustvovali su i direktor Zeki Zorbas, Özlem Yiğit i Esra Mumcu. Tvornica je uređena u skladu s europskim pravilima i služi kao primjer dobre prakse u Turskoj. Tijekom obilaska, utvrđene su dobre kontrolne i sigurnosne mjere u objektima, a sudionici Ekspertne misije ispunjavali su kontrolne liste koje su priredili hrvatski predavači na licu mjesta.

U nastavku, Ana Akrap održala je predavanje o pravilnom izboru i korištenju osobne zaštitne opreme, što je popraćeno obilaskom i razgledavanjem laboratorija za ispitivanje takve opreme u turskom Institutu, a istaknuti su primjeri dobre prakse EU u poljoprivrednoj djelatnosti. Zbog velikog zanimanja pojedinih sudionika, nakon predavanja Goran Smrečki je dodatno i vrlo detaljno  pojašnjavao opasnosti koje se odnose na eksplozije čestica prašina i posljedice, a Akrap je korak po korak objasnila način izrade procjene rizika prema modelu koji je izradio kolega Neven Obradović, viši stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.

Trećeg radnog dana, prije radionice na kojoj su sudionici evaluirali kontrolne liste koje su prethodno ispunjavali u tvornici stočne hrane, Akrap je prezentirala detaljnu analizu ozljeda u poljoprivrednom sektoru u Hrvatskoj iz čega su izvedeni zaključci s ciljem da se definiraju pravilne kontrolne mjere koje će se primjenjivati u Turskoj. To će ujedno biti i jedan od predmeta buduće zajedničke suradnje turskog Instituta i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Što je TAIEX

TAIEX je Instrument Europske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija koji podržava javnu upravu s obzirom na približavanje, primjenu i provedbu zakonodavstva EU. Također se na takav način olakšava razmjena najbolje prakse EU te pruža stručnost za rješavanje pitanja na 3 načina:

  • kroz radionice,
  • stručne misije i
  • studijska putovanja.

Neki od korisnika TAIEX-a su: Turska, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Izrael, Jordan, Libanon, Maroko, Libija, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija itd.