Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme

Ugovor o radu na određeno vrijeme vezuje se uz istek određenog roka (datum), nastup određenog događaja (povratak odsutnog radnika s bolovanja) ili izvršenje određenog posla (završetak određenog posla, projekta i slično).

Kako ste u Vašem upitu naveli da je radniku istekao ugovor o radu protekom roka od godine dana, mišljenja smo da ukoliko je radnik imao sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme vezan uz istek određenog roka (1. godinu), protekom tog roka ugovor o radu prestaje, stoga nije ni moguće da radnik i poslodavac pristupe sklapanju sporazumnog raskida ugovora o radu, budući je radni odnos prestao.

Ukoliko ugovor o radu na određeno vrijeme još nije istekao protekom roka na koji je sklopljen, stranke ugovora mogu sklopiti sporazumni raskid ugovora o radu, no samo ako je to posljedica volje obiju ugovornih strana.

Također ističemo da se ugovor o radu na određeno vrijeme može redovito otkazati samo ako je takva mogućnost predviđena samim ugovorom.

Nužno je istaknuti da u slučaju prestanka ugovora o radu sklapanjem sporazumnog raskida ugovora o radu, radnik neće ostvariti novčanu  naknadu za vrijeme nezaposlenosti, koju bi inače ostvario kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.