Ugovorna zabrana natjecanja

Odredba članka 105. stavak 2. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) predstavlja zaštitni otkazni rok u kojem se ugovorna zabrana utakmice primjenjuje naredna tri mjeseca od odustanka. Navedeno znači primjenu instituta ugovorene zabrane utakmice u istom razdoblju te radnikovu obvezu poštivanja zabrane utakmice. Međutim, nema pravne zapreke da poslodavac i radnik sporazumno utvrde raniji datum prestanka primjene ugovorne zabrane utakmice u slučaju kada radnik želi zasnovati novi radni odnos.