Prevencijom smanjiti broj ozljeda vezanih za promet

Prilikom dolaska i odlaska s posla, odnosno na putu u Republici Hrvatskoj su prošle godine ozlijeđena 2.852 radnika što je činilo 17,81 posto od ukupnog broja ozlijeđenih radnika.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu u okviru niza aktivnosti koje poduzima s ciljem poboljšanja i unapređivanja sigurnosti u radnoj i životnoj sredini inicirao je radni sastanak s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog autokluba, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kako bi se razmotrio interes i mogućnosti daljnje zajedničke suradnje vezano za problematiku ozljeda radnika u prometu.

sastanakhakhzzomupmrms1

Pored sveobuhvatne kampanje „STOP ozljedama na radu“ potrebno je djelovati i na smanjivanje broja ozljeda radnika na putu, odnosno posebno u prometu. Činjenica je da u Republici Hrvatskoj postoji problem sigurnosti u prometu, nedostatak prometne kulture, tehničke ispravnosti vozila, izostanak uređenih i sigurnih biciklističkih staza i drugo što posljedično uzrokuje teške i smrtne ozljede. Zato držimo potrebnim zajedničkom suradnjom različitih institucija i zainteresiranih dionika ostvariti sinergijski učinak kako bi doprinijeli širem osvješćivanju svih sudionika u prometu i potaknuli pored MUP-a i HAK i druge nadležne čimbenike na poduzimanje različitih mjera i aktivnosti kojima će se ostvariti pozitivni rezultati u prevenciji, istaknuo je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

U razdoblju od 2011. do 2020. godine provodi se globalna međunarodna akcija „Desetljeće sigurnosti cestovnog prometa“ koju vode Ujedinjeni narodi, Svjetska zdravstvena organizacija i Svjetska automobilistička organizacija (FIA), a u Hrvatskoj provode: Ministarstvo zdravlja u suradnji s Uredom Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim autoklubom (HAK). Prioritet je prevencija i sigurnost kako bi se u svijetu spasilo milijune života te spriječila milijunska ozljeđivanja i invaliditeti. Ukupni troškovi ozljeđivanja u prometnim nesrećama procjenjuju se između 1 i 3 posto bruto nacionalnog proizvoda u pojedinim zemljama, te predstavljaju ogromno opterećenje za zdravstveni sustav, a predstavljaju i teškoće za poslodavce zbog  izostanaka i dugotrajnih bolovanja te smanjenja radne sposobnosti stradalih radnika.

Krovni dokument i platforma za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u koji su implementirane strateške aktivnosti i ciljevi globalne kampanje je Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa RH za razdoblje od 2011. do 2020. godine koji je usvojila hrvatska Vlada, a nositelj provedbe je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Izuzetno uspješne aktivnosti provodi HAK putem različitih programa: edukcije djece vrtićke dobi pod nazivom „Vidjeti i biti viđen“; prema programu i licenci austrijskog auto kluba, zatim, putem dva posebna simulatora prevrtanja i kočenja građanima se omogućava da se u kontroliranim uvjetima osobno uvjere u moguće teške posljedice prebrze, neoprezne i neodgovorne vožnje ili vožnje bez korištenja zaštitnog pojasa u automobilu, nadalje, provode se programi za osnovnoškolce od 6 do 8 godina  „Sigurno i vješto u prometu“, za djecu od 10 do 12 godina organizira se državno natjecanje „Sigurno u prometu“, a za srednjoškolce od 16 do 18. godina program „Sekunda koja mijenja život“, dok se posebne edukacije o sigurnosti u prometu  organiziraju pri auto školama te za profesionalne vozače edukacije o eko vožnji i sl.

Stipan Barač, rukovoditelj Službe za zaštitu zdravlja na radu u HZZO, podržao je proaktivan pristup i angažiranost Zavoda za unapređivanje zaštite na radu budući da ozljede radnika pri dolaska i odlasku s posla, te na službenom putovanju vezane i za promet, predstavljaju jednu konstantnu veličinu posljednjih godina u ukupnom broju ozljeda na radu. Moguće dodatne aktivnosti korisne su za pojedince, poslodavce i društvo u cjelini i HZZO je zainteresiran da se iste provode u suradnji određenih institucija, jer je takav pristup i u skandinavskim zemljama. Predložena aktivnost Zavoda za unapređivanje zaštite na radu može biti i dodana vrijednost u djelovanju Komunikacijske skupine pri HZZO, u čijem fokusu aktivnosti se nalazi također smanjivanje svih vrsta ozljeda na radu, odnosno vizija „0“ ozljeda. Istovremeno Povjerenstva za unapređivanje zaštite na radu na županijskoj i sektorskoj razini, čije je osnivanje inicirao ovaj Zavod pružaju mogućnost za širenje aktivnosti prema radno aktivnom stanovništvu, zaključio je Barač.

Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Ravnateljstva policije iznijeli su statističke podatke o nesrećama u prometu, broju poginulih i ozlijeđenih u prvih devet mjeseci ove godine te pokazatelje u odnosu na prošlu godinu, kao i napore koje čine policijski službenici. Složili su se da uz sve dosad poduzeto još uvijek ima prostora za prevenciju i edukaciju svih dionika u prometu.

Sinan Alispahić rukovoditelj Sektora za vozače Hrvatskog autokluba  naznačio je potrebu jačanja svijesti najšire javnosti o posljedicama koje uzrokuju nesreće u prometu te podsjetio da će svi napori koji se čine u ovom trenutku na prevenciji, rezultate polučiti u dužem vremenskom razdoblju i zato je potrebna upornost i kontinuitet djelovanja. Ukazao je da na razini Europske unije stradanje jedne osobe u prometu stvara trošak od 1 do 1,3 milijuna eura.

Na osnovu razmjene mišljenja Zavod za unapređivanje zaštite na radu uputiti će HZZO-u te MUP-u i HAK-u konkretne prijedloga zajedničkih aktivnosti, koje će uključivati određene dionike na nacionalnoj te razini sektora, županija i poslovnih subjekata s ciljem informiranja, osvješćivanja i edukacije u primjeni preventivnih aktivnosti kojima je cilj smanjivanje broja ozljeda radnika u prometu, a na takav način i bilježenje manjeg broja ukupnih ozljeda na radu i u vezi s radom.