Tehnički izum

U skladu sa Zakonom o radu, ako poslodavac prihvati primijeniti tehničko unapređenje koje je predložio radnik, dužan mu je isplatiti nagradu utvrđenu kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili posebnim ugovorom.

Po službenoj definiciji izum je novo rješenje tehničkog problema, čija je novost definirana i potvrđena službenim dokumentom (tzv. patentom) nekog od nacionalnih ili međunarodnih ureda za zaštitu intelektualnog vlasništva.

Uzimajući u obzir da je naziv posla, odnosno narav i vrsta rada na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova jedan od bitnih podataka koje mora sadržavati svaki ugovor o radu, te da je radnik u radnom odnosu obvezan, prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada osobno obavljati preuzeti posao, mišljenja smo da se odredba o tehničkom unapređenju ne odnosi na one poslove koje radnik, kao svoje redovne poslove obavlja u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu.