Zaštita prava radnika

Povodom Vašeg upita radi pojašnjenja zakonske presumpcije, u slučaju da poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji, obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, prema kojoj će se smatrati da je s radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokaže suprotno, dajemo Vam slijedeći odgovor.

Ako smatrate da posao koji obavljate na temelju ugovora  o autorskom djelu, odnosno ugovora s područja autorskoga prava, nema obilježja obavljanja takvoga djela, već da ima obilježja poslova za koje se zasniva radni odnos, morali biste zahtijevati zaštitu svojeg prava, i to, prije svega, zahtjevom upućenim drugoj ugovornoj strani, odnosno stvarnom poslodavcu.

Pozivajući se na primjenu odredbe članka 10. stavka 2. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), od druge ugovorne strane možete zahtijevati postupanje sukladno članku 14. stavka 3. i 5. Zakona, odnosno da Vam izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu i primjerak prijave na obvezna osiguranja prema posebnom propisu.

Ako povodom Vašeg zahtjeva, kojega biste prema našem mišljenju, trebali dostaviti drugoj ugovornoj strani uz potvrdu o primitku, druga ugovorna strana istome ne udovolji i ne izda Vam pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu i primjerak prijave na obvezna osiguranja prema posebnom propisu, tada zaštitu Vašega prava možete zahtijevati pred nadležnim sudom.

Obzirom na to da bi, ako poslodavac ne postupi po Vašem zahtjevu, u opisanom slučaju bila riječ o presumpciji radnog odnosa za koji nije sklopljen ugovor o radu u pisanom obliku niti je izdana pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, to bi predstavljalo nezakonito postupanje uz prekršajnu odgovornost takvog poslodavca, pa o svemu tome možete obavijestiti i Državni inspektorat, Inspekciju rada.