Razlika između ugovora za rad po pozivu i običnog ugovora za rad putem platforme

Razlika između ugovora koji se sklapa temeljem članka 221.l stavka 1. i 221.l stavka 2. Zakona o radu je upravo obilježje predvidivog odnosno nepredvidivog obrasca rada.

 U slučaju predvidivog obrasca rada, raspored radnog vremena radnika (početak i završetak radnog dana i tjedna) može se unaprijed odrediti na jedan od Zakonom propisanih načina, što znači da ga može odrediti poslodavac svojom odlukom.

Kod ugovora koji se sklapa kao ugovor s nepredvidivim obrascem rada te se ugovara rad po pozivu, poslodavac i radnik ugovaraju referentno razdoblje u kojem poslodavac može od radnika zatražiti obavljanje posla i radnik ga je dužan obaviti. Međutim, odluku o pozivu na obavljanje posla, odnosno samo vrijeme obavljanja posla unutar ugovorenog referentnog razdoblja, određuje poslodavac.

Vrijeme između obavljanja posla, s obzirom na specifičnost takve vrste ugovora o radu, može se, ali i ne mora ugovarati kao vrijeme pripravnosti. Navedeno ovisi o volji ugovornih strana kod sklapanja takve vrste ugovora o radu.

Kod ugovaranja referentnog razdoblja, kao i kod samog obavljanja posla po pozivu, poslodavac mora voditi računa da su radniku osigurani svi odmori na način i u trajanju određenima Zakonom.

Uplatu doprinosa za obvezna osiguranja poslodavac vrši u skladu s poreznim propisima.