Provođenje natječaja i odabir kandidata za pojedino radno mjesto

Zakonom o radu, kao općim propisom kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, nije reguliran institut natječaja niti je propisana obveza poslodavca za njegovim provođenjem. Međutim, obveza objavljivanja natječaja i uvjeti po kojima se provodi mogu se propisati posebnim zakonom, kolektivnim ugovorom ili nekim drugim aktom poslodavca. Ukoliko se javi potreba tumačenja odredbi tih propisa, kolektivnih ugovora ili drugih akata, u konkretnom slučaju u vezi načina provedbe i uvjeta natječaja, mišljenje o primjeni tih odredbi ovlašten je dati nositelj pripreme propisa, donositelj akta ili povjerenstvo za tumačenje kolektivnog ugovora.

Napominjemo da poslodavac ima pravo izbora između onih kandidata koji udovoljavaju svim uvjetima propisanim za pojedino radno mjesto, a koji uvjeti se između ostaloga mogu odnositi i na stupanj obrazovanja, stručnu spremu, odnosno određeno radno iskustvo. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ne može utjecati na donošenje odluke o izboru kandidata za pojedino radno mjesto niti je nadležno za pojašnjenje kriterija o potrebnoj stručnoj spremi.

Međutim, slobodni ste pojašnjenje za Vaš upit postaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, na adresu Donje Svetice 38, 1000 Zagreb, telefonskim putem: 01 4569 000, putem e-pošte:  pisarnica@mzo.hr , odnosno putem obrasca dostupnog na poveznici: https://epodnesak.mzo.hr/ .