Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme

U skladu sa Zakonom o radu, radni odnos može se sklopiti na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme, pri čemu je sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme propisano kao iznimka, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.

Prvi ugovor o radu može biti sklopljen na vremensko razdoblje u trajanju dužem od tri godine, ali ako se sklapa uzastopni ugovor, poslodavac s istim radnikom smije sklopiti uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog koji se u tom ugovoru mora navesti. Pri tome, ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Slijedom navedenog, ukoliko je prvi ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen u trajanju dužem od tri godine, uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme bi se mogao, bez obzira na postojanje objektivnog razloga za njegovo sklapanje, sklopiti isključivo radi zamjene privremeno nenazočnog radnika ili kada je to dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom.