Rad učenika u Republici Hrvatskoj

Sukladno članku 20. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) maloljetnik s petnaest godina i stariji od petnaest godina, osim onoga koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje, može se zaposliti uz ovlaštenje zakonskog zastupnika, dakle roditelja ili skrbnika.

Slijedom navedenoga, maloljetnik mlađi od 15 godina ne može zasnovati radni odnos u Republici Hrvatskoj.

Ujedno skrećemo pozornost da je povremeni rad redovnih učenika uređen Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (Narodne novine, broj 28/19, dalje: Pravilnik), koji je provedbeni propis Zakona o tržištu rada (Narodne novine, br. 118/18, 32/20 i 18/22).

Sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika srednjoškolske ustanove (srednje škole i učenički domovi) mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika u zemlji, a iznimno i za redovite učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad. Također, o takvom povremenom radu redovitog učenika sklapa se poseban ugovor kojeg sklapaju maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove. Dakle, navedeni Pravilnik ne primjenjuje se na srednjoškolske učenike koji pohađaju obrazovanje izvan Republike Hrvatske.