S radnicima Zagrebparkinga na terenu: Upravljati rizicima od verbalnih i fizičkih napada

Kako bi se neposredno upoznali s uvjetima i organizacijom rada, te provedbom mjera zaštite na radu u podružnici tvrtke Zagrebački holding – Zagrebparkingu, predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, u pratnji Anđelka Kujundžića, pomoćnika voditelja Podružnice za planiranje, razvoj prometa u mirovanju i logistiku, Hrvoja Pavleka, rukovoditelja Službe javnih parkirališta, Ile Bakovića, rukovoditelja Služba zaštite na radu i Branka Frančevića, referenta za zaštitu na radu, posjetili su na terenu radnike koji svakodnevno obavljaju poslove kontrole korištenja javnih parkirališta, te rade na premještanju i blokiranju nepropisno parkiranih vozila.

Zagrebparking od 2007. godine posluje kao jedna od podružnica u sastavu tvrtke Zagrebački holding d.o.o., a zapošljava više od 400 radnika. Djelatnost podružnice već je pola stoljeća vezana uz organizaciju i nadzor prometa u mirovanju u gradu Zagrebu koji danas uključuje skrb o više od 35.000 parkirališnih mjesta. Tijekom godina, s obzirom na značajan porast broja automobila i nove potrebe grada, uz trend uređenja novih parkirališnih mjesta, izgrađene su javne garaže na različitim lokacijama u gradu, uređena i opremljena parkirališna mjesta za hibridna, električna vozila i bicikle, punionice za električna vozila, uvedena mobilna aplikacija za plaćanje parkiranja, odnosno sustavi za automatsku naplatu parkiranja, a sve u skladu s razvojem grada i novim potrebama korisnika.

Radnici Zagrebparkinga poslove obavljaju u značajnom dijelu na otvorenom, u posebnim uvjetima rada, pri visokim i niskim temperaturama, i vrlo često, u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima. Pored toga, izloženi su verbalnim i fizičkim napadima građana koji u određenim situacijama nemaju razumijevanja za njihovu obvezu provedbe odluka i pravilnika kojima je regulirano područje parkiranja u Gradu Zagrebu. Branko Frančević, referent za zaštitu na radu rekao je da se broj ozljeda na radu iz godine u godinu smanjuje i prema podacima od prošle godine bilo ih je 12, od čega su uganuća zglobova najčešće ozljede. Razgovori s radnicima, osposobljavanje za rad na siguran način, pisane upute radnicima vezano uz provedbu mjera zaštite na radu u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima, kao i održavanje radionica, primjerice, o komunikaciji i upravljanju sukobom, dio su kontinuiranih aktivnosti kojima se djeluje preventivno u području zaštite na radu.

Ravnatelj Zavoda, Vitomir Begović naglasio je da je obzirom na djelatnost i uvjete rada, važno radnicima osigurati odgovarajuću, kvalitetnu i funkcionalnu zaštitnu odjeću, obuću i drugu opremu te kvalitetno planirati i provoditi primjerenu organizaciju rada, uz praćenje stanja, redoviti unutarnji nadzor te poduzimanje korektivnih mjera. Ključno je da se u okviru procjene rizika za ta mjesta rada, utvrde rizici kojima su radnici prilikom rada izloženi, uključujući i nepovoljne mikroklimatske uvjete, a slijedom toga i mjere prevencije koje je potrebno poduzeti da bi se rizici smanjili na najmanju moguću mjeru. Naime, poslodavac pri radu na otvorenom prostoru ne može utjecati na vanjske čimbenike kao što su temperatura, vjetar i različite vrste padavina, ali učinkovitom organizacijom rada i dosljednom primjenom pravila zaštite na radu, može smanjiti rizike a time i spriječiti ugrožavanje zdravlja radnika, pri čemu se i sami radnici moraju pridržavati propisanih mjera zaštite. Građani kao korisnici usluga parkirališnih i prometnih površina moraju poštovati propise i štititi dostojanstvo radnika koji obavljaju poslove nadzora parkinga odnosno premještanja ili blokiranja nepropisno parkiranih vozila, suzdržavajući se od bilo kakvih verbalnih ili fizičkih napada na radnike.

Tijekom razgovora posebno je istaknut problem zakonske definicije ozljede na radu pod kojom se smatra svaka ozljeda radnika uzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda uzrokovana naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizama, ako je takva ozljeda uzročno vezana za obavljanje poslova na kojima radnik radi. Pored toga, ozljedom na radu smatra se i ozljeda radnika nastala prilikom redovnog puta od stana do mjesta rada ili obrnuto te na službenom putu. Međutim, u slučaju psihičkog zlostavljanja i stresa radnika koji radi na kontroli parkinga ili u pauk službi, uzrokovanog verbalnim postupanjem stranaka, to se ne priznaje kao ozljeda na radu, odnosno bolest povezana s radom, od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, iako zbog posljedica, radnici nisu sposobni za rad često puta i duže vremensko razdoblje u kojem se nalaze na bolovanju. U slučaju fizičkog napada na radnika Zagrebparkinga, moguće je da svi sudionici pa i sam radnik, dobiju prijavu za remećenje javnog reda i  mira, a radnik se nalazi u situaciji da može pokrenuti privatni spor protiv napadača ili tvrtke. Navedeno upućuje na potrebu odgovarajućeg zakonskog reguliranja i zaštite radnika koji rade poslove od općeg interesa, u ovom slučaju kontrole korištenja parkirališnih javnih površina ili premještanja nepropisno parkiranih vozila koja ometaju i ugrožavaju sudionike i promet, suglasni su predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Zagrebparkinga.

Obostrano je iskazan interes za daljnju suradnju Zavoda i Zagrebparkinga u realizaciji edukativnih radionica, razmjeni primjera dobre prakse, te je iskazana namjera za uspostavu koordinacije u provedbi određenih aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu kroz uključivanje drugih srodnih tvrtki u Hrvatskoj koje obavljaju istovjetnu djelatnost kao i Zagrebparking.