Rad obrtnika putem digitalnih radnih platformi

Obrtnici koji rade putem digitalnih radnih platformi su izrazili zabrinutost da im se na primitke od platformi temeljem važećih poreznih propisa utvrđuje porez na dohodak od nesamostalnog rada.

Platforme su izrazile zabrinutost kako bi takvo utvrđivanje poreza na dohodak bio temelj za utvrđivanje radnog odnosa prema platformi, odnosno uspostave odgovornosti za neprijavljeni rad u smislu članka 3. stavka 2. točke 3. Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada (Narodne novine, broj 151/22, dalje: Zakon).

Kako bi se razriješile nedoumice, ovo je ministarstvo zatražilo od Ministarstva financija, Porezne uprave pojašnjenje u kojem se slučaju obrtnicima može utvrđivati da njihov rad ima obilježja nesamostalnog rada, odnosno uzima li se prilikom takvog postupka u obzir specifičnost platformskog rada. Ministarstvo financija, Porezna uprava se u bitnome očitovala da sama činjenica ostvarivanja glavnine prihoda samo od jedne platforme ne predstavlja samo po sebi osnovu za utvrđivanje obilježja nesamostalnog rada.

Dodatno, vezano uz članak 3. stavak 2. točku 3. Zakona, napominjemo kako se obavljanje rada na temelju drugih sklopljenih obvezno pravnih ugovora između poslodavca i fizičke osobe ne odnosi na obrtnike.

Naime, obrtnici su fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i ostvaruju primitke od samostalne djelatnosti. U skladu s člankom 11. predmetnog Zakona, ako bi tijekom inspekcijskog nadzora nadležni inspektor utvrdio postojanje ugovornog odnosa između naručitelja posla i izvršitelja posla samozaposlene osobe, a postoje okolnosti koje upućuju na to da se radi o postojanju prikrivenog radnog odnosa, obavijestit će Ministarstvo financija, Poreznu upravu, ali neće se utvrđivati radni odnos u smislu članka 6. Zakona.