STEČAJ I ODGOVORNOST ZA PLAĆU U LANCU PODUGOVARANJA

U vezi pitanja moguće dvostruke naplate radnika za isto potraživanje kada je podugovaratelj u postupku stečaja ili je blokiran, navodimo kako se na e-oglasnoj ploči sudova mogu pronaći svi podatci u vezi stečajeva pravnih osoba i tražbine stečajnih vjerovnika, pri čemu tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastale do otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa ulaze u tražbine prvog višeg isplatnog reda, sukladno članku 138. Stečajnog zakona.

U slučaju blokade podugovaratelja, Agencija za osiguranje radničkih tražbina objavljuje na mrežnim stranicama podatke o isplati radničkih potraživanja u mjesečnim intervalima. Slijedom navedenog, ugovaratelju ostaje mogućnost da se putem javno dostupnih podataka informira je li radnik već naplatio svoje potraživanje od podugovaratelja te u sudskom postupku istakne takav prigovor.