Rad s ručnom motornom (lančanom) pilom i poslovi s posebnim uvjetima rada

Odredbom članka 3. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine, broj 5/84), propisano je da rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti spada u poslove s posebnim uvjetima rada, za koje radnik koji obavlja takve poslove mora ispunjavati određene uvjete glede dobi, stručne osposobljenosti, zdravstvenog stanja odnosno psihičke sposobnosti.

Mišljenja smo da ručna motorna (lančana) pila spada u ručnu radnu opremu – ručni mehanizirani alat te uvažavajući navedeno, rad s istom ne spada u poslove s posebnim uvjetima prema članka 3. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine, broj 5/84), tj. na okolnosti mehaničkih opasnosti.
Napominjemo da radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/14,  118/14, 94/18 i 96/18), Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj 112/14) i Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj 142/21) te je u skladu s odredbom članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu tijekom osposobljavanja poslodavac obvezan radnika osposobiti za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom. U skladu s odredbom članka 4. stavka 5. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj 112/14), program osposobljavanja radnika mora obuhvaćati i upute proizvođača opreme.

Napominjemo također da rad s ručnom motornom (lančanom) pilom može procjenom rizika biti utvrđen kao posao s posebnim uvjetima rada u odnosu na druge okolnosti kao što su buka, vibracije, teško fizičko naprezanje, rad na visini i dr., ovisno o utvrđenim opasnostima, štetnostima i naporima pri obavljanju poslova kao što su npr. poslovi sjekača (sječa i izrada drvnih sortimenata) u šumarstvu i sl.
Mišljenja smo da se ručnom radnom opremom (alatima) smatraju svi ručni alati, a koji se dijele na ručne nemehanizirane alate (npr. ključevi, čekić, kliješta i sl.) i na ručne mehanizirane alate (npr. kutne brusilice, ručne kružne pile, i sl.), uključujući i ručne lančane motorne pile, ručne kosilice i druge uređaje koji se koriste kao ručni.

Ovo mišljenje zamjenjuje prethodno dana mišljenja vezano za rad s ručnom motornom (lančanom) pilom u odnosu na Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada.