Rad učenika Bosne i Hercegovine, hrvatskog državljanina

Sukladno članku 20. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17) maloljetnik s petnaest godina i stariji od petnaest godina, osim onoga koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje, može se zaposliti uz ovlaštenje zakonskog zastupnika, dakle roditelja ili skrbnika.
Nakon što zakonski zastupnik ovlasti maloljetnika za sklapanje određenog ugovora o radu, maloljetnik je poslovno sposoban za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi ispunjenja prava i obveza iz toga ugovora. Tada ugovor o radu može sam sklopiti i raskinuti, kao i poduzimati sve ostale radnje koje su povezane s tim ugovorom. Međutim, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj.
Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati („Narodne novine“, broj 62/2010) propisuje kako poslodavac ne smije zaposliti maloljetnika prije prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti maloljetnika na odgovarajućim poslovima. Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1, u prilogu Pravilnika), koja uputnica naročito sadrži podatke o poslu na kojemu će maloljetnik raditi ili radi, trajanju posla te opasnostima i štetnostima kojima tijekom posla maloljetnik može biti izložen. Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda u ustanovi koja obavlja poslove medicine rada, ista izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika za obavljanje određenih poslova (Obrazac MA-2).
Mišljenja smo kako mogućnost zasnivanja radnog odnosa srednjoškolskog učenika koji obrazovanje pohađa u drugoj državi, konkretno Bosni i Hercegovini, ne predstavlja prepreku u pogledu mogućnosti zapošljavanja takve osobe u Republici Hrvatskoj uz obvezu uvažavanja pozitivnih propisa radno pravnog područja kao što je prethodno opisano. Međutim, skrećemo pažnju kako okolnost zasnivanja radnog odnosa u Republici Hrvatskoj, odnosno stjecanje dohotka iz nesamostalnog rada osobe koja je u sustavu obrazovanja druge države može biti protivna pravima povezanim s takvim statusom sukladno propisima Bosne i Hercegovine. Primjerice pravo na osobni odbitak roditelja učenika u pogledu poreznih propisa, subvencionirano školovanje, pravo na stanovanje i slično.
Ujedno bismo Vam željeli skrenuti pozornost kako državljani zemalja izvan Europske unije koji žele raditi u Republici Hrvatskoj, moraju imati dozvolu boravka i rada. Navedenu dozvolu izdaju policijske postaje/uprave sukladno uvjetima propisanim Zakonom o strancima (Narodne novine, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18) te ukoliko je zanimanje u kojem će strani državljanin raditi navedeno u Odluci o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. Kako je boravak i rad stranih državljana u Republici Hrvatskoj, odnosno izdavanje dozvole boravka i rada, regulirano Zakonom o strancima, a koji je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, za sve potrebne informacije možete se obratiti na e-mail: pitanja@mup.hr ili izravno u policijsku postaju/upravu.