Upućivanje u inozemstvo – mjesto rada radnika u više država

Pravno je moguće sklapanje ugovora o radu s ugovaranjem više predviđenih mjesta rada, uključujući u različitim državama, osim ukoliko bi navedeno bilo zabranjeno sukladno prisilnim propisima određene države.

Pojašnjavamo, namjerom ugovornih strana, radnika i poslodavca, za određivanjem mjesta rada na način tri dana u tjednu u Republici Hrvatskoj, dva dana u Republici Sloveniji, ne ispunjavaju se pretpostavke tzv. upućivanja radnika prema članak 18. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22).