Rad umirovljenika – korisnik starosne, prijevremene starosne ili obiteljske mirovine

Sukladno odredbi članka 99. Zakona o mirovinskom osiguranju, korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja. Međutim, mirovina se ne obustavlja korisniku starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine ili obiteljske mirovine koji se tijekom korištenja tog prava zaposli do polovice punog radnog vremena.

Dakle, korisnici starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine ili obiteljske mirovine imaju pravo zasnovati radni odnos sklapanjem ugovora o radu do polovice punog radnog vremena, a da se pritom ne obustavi isplata mirovine.

S druge strane, sukladno Zakonu o obveznim odnosima, svi građani mogu obavljati određene poslove sklapanjem ugovora o djelu, uz uvjet da se obavljanjem takvih poslova ne izvršava sadržaj radnog odnosa, odnosno da se ne radi o poslovima koji obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca imaju obilježja posla za koji se zasniva radni odnos. Dakle, ugovor o djelu mogu sklapati i korisnici starosne mirovine.

Skrećemo pažnju da obveza sklapanja ugovora o radu postoji kad radnik radi nesamostalno, isključivo po uputama i pod nadzorom poslodavca, prema određenom radnom vremenu i u prostorijama poslodavca ili na drugom mjestu koje je odredio poslodavac.

Kod ugovora o djelu izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela, posao obavlja u prostoru kojeg sam odredi i u pravilu ne obavlja poslove u radnom vremenu, nego prema svojoj organizaciji.