Radionica o ZNR za mlade poduzetnike: ZA SIGURNE I USPJEŠNE PODUZETNIČKE KORAKE

U sklopu sveobuhvatnog edukativnog programa pod nazivom „Zaštiti se znanjem!“, Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji s Regionalnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Zagreb, održao je radionicu „Krenimo sigurnim korakom zajedno – osnovna poduka iz područja zaštite na radu“.

Na radionici je sudjelovalo dvadesetak mladih poduzetnika koji su prije kraćeg vremena vlastiti posao u različitim područjima pokrenuli koristeći potporu za samozapošljavanje u programu „Od mjere do karijere“.

Uvodno je nazočne pozdravila Ljiljana Špoljarić, Rukovoditeljica Odsjeka Mjera aktivne politike zapošljavanja iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Zagreb.

Ovaj specifičan program „Krenimo sigurnim korakom zajedno – osnovna poduka iz područja zaštite na radu“, Zavod za unapređivanje zaštite na radu provodi u suradnji s Razvojnim agencijama, Tehnološkim parkovima, Poduzetničkim centrima, Poduzetničkim inkubatorima, Startup centrima i Regionalnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a namijenjen je osobama koje kreću u svijet poduzetništva kako bi se upoznale s osnovnim obvezama u području zaštite na radu, čime se doprinosi prevenciji u najširem smislu, od otklanjanja nepoznavanja i neprovođenja određenih obveza, mogućih sankcija te primjene odgovarajućih mjera za sigurne i zdrave radne uvjete.

Govoreći o osnovnim obvezama poslodavaca u području zaštite na radu, kao i suradnji s radnicima, stručnjacima za zaštitu na radu i drugim čimbenicima, Josip Škreblin, viši stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu istaknuo je da je svrha Zakona o zaštiti na radu sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštita zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom. Nadalje je rekao da je zaštita na radu sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja radnika, s ciljem sprječavanja rizika na radu, kao i materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom. Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu, na temelju općih načela prevencije, uzimajući pri tome u obzir vrstu djelatnosti, prilagođavajući rad promijenjenim uvjetima s ciljem da se sustavno unapređuje stanje zaštite na radu. Pored toga, poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa i o potrebi obavještavanja i osposobljavanja radnika, te organizaciji rada i sredstvima u svim radnim procesima. U nastavku izlaganja nazočni su upoznati s ulogom i zadacima pojedinih dionika u području zaštite na radu, načinom izrade i značajem procjene rizika za sva mjesta rada te načinom organizacije i provedbe mjera zaštite na radu.

Tijekom radionice kroz interaktivnu komunikaciju nazočni su postavljali pitanja na koja su dobili upute i tumačenja s ciljem pravilne i neposredne primjene propisa iz područja zaštite na radu.

Daljnja suradnja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i polaznika ove radionice nastaviti će se u okviru Savjetovališta „ZNR 3u1“, koje je na raspolaganju svim zainteresiranima, i putem kojeg se mogu u svakom trenutku informirati, savjetovati i educirati.

Radionice Zavoda za unapređivanje zaštite na radu „Krenimo sigurnim korakom zajedno – osnovna poduka iz područja zaštite na radu“ nastaviti će se u suradnji s Regionalnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Zagreb za nove polaznike, korisnike potpore za samozapošljavanje u programu „Od mjere do karijere“, kao i za polaznike u drugim Regionalnim uredima HZZ u Hrvatskoj.