Radni posjet Nacionalnom parku Plitvička jezera: Očuvati zdravlje i radnu sposobnost aktivnim boravkom u prirodi

Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera posjetio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa suradnicima, Muhidinom Omerdićem, voditeljem Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize te Kristijanom Arbanasom i Antonijem Jaićem, višim stručnim savjetnicima.

S predstavnicima ravnateljstva Nacionalnog parka Plitvička jezera, stručnih službi, sindikata, radničkog vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu i stručnjacima zaštite na radu razgovaralo se o svim važnim pitanjima organizacije i provedbe mjera zaštite na radu, procjeni rizika, poslovima s posebnim uvjetima rada, unutarnjem nadzoru, osposobljavanju radnika za rad na siguran način, osiguranju osobnih zaštitnih sredstava, suradnji sa specijalistima medicine rada, problematici radnika s umanjenom radnom sposobnošću, evidentiranim ozljedama na radu i uzrocima, mjerama prevencije i mnogobrojnim drugim temama. Na sastanku su sudjelovali Nataša Maričić Brkljačić, voditeljica odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova i v.d. tajnica NP Plitvička jezera, Nikola Magdić, voditelj odjela, Milan Krizmanić, voditelj zaštite na radu, Danijela Jandrić, stručna referentica zaštite na radu, Matija Palalić, administrator u informatičkoj službi i Ante Bionda, predsjednik radničkog vijeća.

Plitvička su jezera na popisu UNESCO-ove svjetske prirodne baštine. Prvi ozbiljni počeci turizma na Plitvičkim jezerima potječu 1861. godine. Proglašenjem Plitvičkih jezera svjetskom baštinom pod zaštitom UNESCO-a 1979. godine nastavljen je ubrzani razvoj turizma u samom nacionalnom parku. Osnovna djelatnost ustanove je zaštita prirode, a pored toga zastupljena je djelatnost ugostiteljstva i hotelijerstva te prateće tehničke i pomoćne djelatnosti. Posljednjih godina Plitvička jezera ponovno doživljavaju stvarni uzlet u broju posjetitelja. Broj zaposlenih a posebno sezonskih radnika veliki je izazov i odgovornost za poslodavca posebno u području zaštite na radu. U Nacionalnom parku stalno je zaposleno 657 radnika, a broj zaposlenih se povećava tijekom sezone za dodatnih 425 radnika, tako da u špici sezone radi oko 1100 radnika, rekla je predstavljajući ovu javnu ustanovu Nataša Maričić Brkljačić, voditeljica odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova i v.d. tajnica NP Plitvička jezera. Zamjećujemo da su kriteriji nadležnih tijela prilikom ocjene radne sposobnosti radnika za određene poslove različiti i nejasni, što predstavlja dodatni problem pa bi isto trebalo uskladiti, dodala je Maričić Brkljačić.

Kretanje ozljeda na radu u Nacionalnim parku Plitvičke jezera pokazuje značaj prevencije i učinkovitog djelovanja u provedbi mjera i unutarnjeg nadzora zaštite na radu, istaknuo je Milan Krizmanić, voditelj zaštite na radu. Napomenuo je da na poslovima zaštite na radu radi troje stručnjaka, u ustanovi je prema sistematizaciji i procjeni rizika oko 250 mjesta rada s posebnim uvjetima rada, redovito se organiziraju sistematski zdravstveni pregledi, provode se ispitivanja, pregledi i održavanje opreme, zaključio je Krizmanić.

Ante Bionda, predsjednik radničkog vijeća osvrnuo se na aktivnosti radničkih predstavnika i suradnju s poslodavcem i drugim dionicima u provedbi mjera zaštite na radu, naglasivši suradan pristup i zajedničku uključenost.

Govoreći od kretnju ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu, predstavnici Zavoda upoznali su nazočne da je stopa na 1.000 radnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 8,31 i ta djelatnost nalazi se na 14 mjestu od ukupno 21 promatranih prema NKD-2007. Oko 20 posto navedenih ozljeda dogodilo se na putu, a 80 posto na mjestima rada. Na nacionalnoj razini u razdoblju od 2013. – 2015. godine bilježi se trend rasta dana privremene nesposobnosti za rad zbog ozljeda i profesionalnih bolesti, kao i prosječnog dnevnog izostanka radnika s rada zbog navedenih razloga a time i stope privremene nesposobnosti za rad. U Ličko-senjskoj županiji registrirana je stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika 10,17 što je ispod nacionalne prosječne stope 12,07.

U ugostiteljstvu i hotelijerstvu upotrebljavaju se različiti strojevi, uređaji i druga oprema te razni energenti pa su prisutni i brojni rizici. Zato je posebnu pozornost nužno usmjeriti na sredstva rada koja moraju biti ispravna a u suprotnome ne smiju se koristiti jer mogu uzrokovati nesreće i ozljede s teškim posljedicama, napomenuli su predstavnici Zavoda.

Kako je Zakonom o zaštiti na radu utvrđena obveza poslodavca da u okviru procjene rizika provodi prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom, u okviru svake radne sredine potrebno je uspostaviti dobru organizaciju rada, planiranje i rukovođenje, smanjiti rad pod pritiskom te utvrditi rizike stresa i mjere učinkovitog upravljanja stvarajući uvjete za zdravo i sigurno radno okruženje, istaknuli su predstavnici Zavoda.

Predstavljanje radnika u području zaštite na radu postalo je ključnim pitanjem u nacionalnim i europskim strategijama prevencije. Takav pristup omogućuje da se veći naglasak stavi na interese i potrebe radnika na području zaštite na radu. U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu poslodavac je obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima, odnosno njihovim predstavnicima o svim rizicima i promjenama koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika. Pored drugih akata i kolektivni ugovor kao dvostrani akt kojim poslodavac i sindikati reguliraju obostrana prava i obveze, prilika je da se naglasak stavi na zdrave i sigurne uvjete rada, zaštitu ranjivih skupina radnika, cjeloživotno učenje, motivaciju i razvoj partnerskih odnosa između poslodavca i radničkih predstavnika u području zaštite na radu, istaknuto je tijekom sastanka.

Pored organizacije neposrednih radnih susreta u radnim i životnim sredinama u okviru Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, tijekom cijele godine djeluje besplatno savjetovalište Zaštita na radu 3u1 ( informiranje, savjetovanje, edukacija) koje je namijenjeno novim poduzetnicima početnicima, mikro, malim, srednjim i velikim poslodavcima kao i svim drugim dionicima koji imaju potrebu informirati se, savjetovati, steći nova potrebna znanja ili primijeniti primjere dobre prakse iz područja zaštite na radu, istaknuli su predstavnici Zavoda.

Nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu“ 2016. – 2018. koja se u Republici Hrvatskoj po prvi puta organizira namjera nam je unaprijediti područje zaštite na radu, polazeći od opredjeljenja da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa, istaknuo je ravnatelj Begović. Utvrđivanje stvarnog stanja u području zaštite na radu te donošenje akcijskog plana mjera, s konkretnim nositeljima i rokovima na razini svake pojedine tvrtke i ustanove otvara mogućnost za postizanje pozitivnih učinaka.

Posebno je važna zadaća implementirati ciljeve kampanje EU OSHA „ Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016. – 2017. u svakoj radnoj sredini kako bi praktično promicali održivi rad, zaštitu na radu i zaštitu zdravlja na mjestu rada u kontekstu sve starije radne snage. Ključni je zadatak osigurati poboljšanje uvjeta rada, kvalitete radnih mjesta, podizati radnu sposobnost radnika, vršiti prilagodbu mjesta rada radnicima, čime se postiže povećanje produktivnosti, dulji radni vijek, bolje psihofizičko zdravlje radnika, uz manje izostanaka s rada zbog bolovanja, naglasio je ravnatelj Begović. Tijekom izlaganja osvrnuo se na važnosti dobrog upravljanja i ulaganja u zaštitu na radu, istaknuo primjere dobre prakse iz hrvatskih i europskih tvrtki, čije prenošenje i najšira primjena pozitivnih iskustava može doprinijeti poboljšanju i unapređivanju uvjeta rada i zaštite na radu u svim djelatnostima i radnim sredinama.

Potrebno je sve ključne čimbenike i najširu javnost osvješćivati da ulaganje u zaštitu na radu nije trošak, već dugoročno isplativa investicija. Pozitivni primjeri poslodavaca koji su svjesni važnosti ovog područja primijenili višu razinu mjera zaštite na radu od minimalno propisanih dokazuju njihovu osviještenost i društvenu odgovornost, zaključio je ravnatelj Begović.

Zavod kao javna ustanova funkcionira kreativno, inovativno i poduzetno s ciljem pružanja kvalitetne stručne podrške svim ključnim akterima u zaštiti na radu, polazeći od opredjeljenja da su javne institucije servisi korisnika, i u ulozi ostvarivanja javnog interesa. Rad Zavoda počiva na otvorenosti i partnerstvu. Naime, svatko može učiniti puno u okviru svojeg djelokruga ali svi zajedno možemo postići daleko više. Time štedimo sredstva i resurse, a postižemo cjelovite ciljeve, ukazali su predstavnici Zavoda.

Zdravo radno okruženje preduvjet je društvenog, mentalnog i fizičkog zdravlja, a zdrav radni čovjek preduvjet je društvenog opstanka. Poslodavce treba poticati i stimulirati da radnicima osiguravaju prehranu, uvjete za tjelesnu aktivnosti i razvijanje zdravih životnih navika. Moguće je učiniti sinergiju u zaštiti okoliša i prirode kroz poticaj radnicima za boravak i druženje na otvorenom, promicanje hodanja i rekreativnih aktivnosti. Ravnatelj Begović predložio je zajednički suradnju Nacionalnog parka Plitvička jezera i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u organizaciji promotivnih aktivnosti pod nazivom „Uz plitvički okoliš i prirodu očuvajmo zdravlje i radnu sposobnost“. Akcija bi se promovirala početkom lipnja uz tradicionalni „Plitvički maraton“, a nastavila i kontinuirano odvijala nakon turističke sezone kao dio Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“, kampanje EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ i provedbe Nacionalnog program „Živjeti zdravo“ s naglaskom na zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika.

Predstavnici Nacionalnog parka Plitvička jezera iskazali su zanimanje za inicijative i prijedloge Zavoda, kao i za daljnju suradnju usmjerenu na promicanje zaštite zdravlja u radnoj i životnoj sredini, sigurnost na radu i radni vijek radnika do ostvarivanja uvjeta za punu starosnu mirovinu.

Završavajući radni posjet Nacionalnom parku Plitvička jezera, ravnatelj Begović je u pratnji suradnika i Milana Krizmanića, voditelja zaštite na radu ispod spomen obilježja Josipu Joviću prvom poginulom branitelju Republike Hrvatske koji je poginuo na Plitvicama na Uskrs 1991.godine položio cvijeće, zapalio svijeću i odao počast.