Radni sastanak u Lika ceste d.o.o.: DJELOVATI I NA SMANJIVANJE OZLJEDA RADNIKA IZVAN MJESTA RADA

U tvrtki Lika ceste d.o.o. Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik razgovarali su s Josom Vrkljanom, voditeljem zaštite na radu i Ivicom Uzelcem, povjerenikom radnika za zaštitu na radu o organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu u ovoj tvrtki. Razgovoru je bila nazočna i Ana Vrkljan, stručnjakinja zaštite na radu u tvrtki ISL Spreewerk d.o.o.

Uvodno su predstavljajući tvrtku, njeni predstavnici istaknuli da je Ličko-senjska županija vlasnik Lika ceste d.o.o. 51,45 posto temeljnog kapitala, dok zaposleni i ranije zaposleni imaju 48,55 posto udjela. Djelatnost Društva je građenje cesta i autocesta, a bavi se održavanjem i zaštitom državnih, županijskih i lokalnih, te nerazvrstanih cesta. Pored osnovne djelatnosti tvrtka obavlja i druge radove u niskogradnji za jedinice lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe na području Ličko-senjske županije.

Društvo zapošljava 199 radnika, a naša konkurentska prednost je dugogodišnja tradicija održavanja cesta, specijaliziranost u opremi, te samoj organizaciji i dovoljnom broju zaposlenih za kvalitetno obavljanje ugovorenih radova. Sve navedene prednosti nam olakšavaju borbu sa teškom gospodarskom situacijom, visokim cijenama industrijskih mineralnih sirovina te sa ostalim nepovoljnim okolnostima iz našeg poslovnog okruženja, rekao je Vrkljan.

Za učinkovitije izvršenje radova, za potrebe održavanja cesta, investirano je u nabavu više teretnih i poluteretnih kamiona i strojeva sa pripadajućom opremom. Uloženo je i u opremu za što kvalitetnije, ali i sigurnije obavljanje poslova kao npr. motorne kose i motorne pile te ostalu raznu opremu za ljetno održavanje, snježne plugove i posipače za zimsko održavanje cesta.

Društvo posebnu pozornost posvećuje ulaganju u obrazovanje svojih zaposlenika, a kao jedan od ciljeva Društva u isto se uključuje sve veći broj polaznika. Prošle godine značajan broj zaposlenika pohađao je edukaciju vezanu za primjenu raznih propisa, zatim, za povjerenika za zbrinjavanje otpada, trening za ISO standarde, provedeno je osposobljavanje radnika za rad na siguran način, a 44 radnika položilo je KOD 95, odnosno završilo je obveznu kontinuiranu izobrazbu za vozače određenih vozila. Prema pokazateljima kvalitetan pristup zaštiti na radu rezultirao je da se unazad nekoliko godina ne bilježe ozljede na radu, pa se iste kreću od 1-2 i to lakše, zaključio je Vrkljan.

Učinkovito upravljanje zaštitom na radu važno je za radnike, poslodavce i društvo u cjelini. U dinamičnim uvjetima poslovanja ponekad se susrećemo s razmišljanjem da ulaganje u uvjete rada predstavlja „trošak“. Ključ poslovnog uspjeha je u pozitivnom odnosu menadžmenta prema zaštiti na radu. Samo dobra organizacija i učinkovito upravljanje zaštitom na radu mogu omogućiti visoku razinu sigurnosti i primjerene uvjeta rada, olakšati poslovanje, omogućiti ostvarivanje poslovnih ciljeva, ali i znatno smanjiti troškove. Zato je važno da prvi ljudi tvrtki u okviru redovitih poslovnih zadaća i obveza određeno vrijeme izdvoje i za ovu složenu ali vrijednu problematiku. Prema strategiji Europa 2020. sigurna i zdrava radna okolina ključni su za rast potencijala i predanosti radne snage te konkurentnost svake tvrtke. U navedenoj strategiji demografske su promjene prepoznate kao jedan od glavnih izazova s kojima se Europa suočava. Istovremeno to upućuje i na izazove za radnike, poslodavce i organizacije kao što su: dulji radni vijek može dovesti do duljih izlaganja rizicima, veći udjel radnika starije dobi znači više ljudi koji pate od kroničnih zdravstvenih problema zbog kojih imaju određene potrebe, radnici starije dobi mogu biti osjetljiviji na pojedine opasnosti, prevencija invalidnosti, rehabilitacija te povratak na posao od veće su važnosti itd. Sve navedeno ukazuje na značaj bolje prevencije za sve radnike, kako bi se osiguralo zdravo starenje i održiv radni vijek, i zato je od izuzetne važnosti ažurna i cjelovita procjena rizika.

Kampanja EU OSHA 2016.-2017. „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ prilika je za primjenu dobre prakse i oblikovanje konkretnih mjera u svakoj radnoj sredini u Hrvatskoj, kako bi se povećala svijest o održivom radnom vijeku i poboljšanju razumijevanja njegove važnosti, naglasio je ravnatelj Begović.

Na sastanku se razgovaralo i o ulozi stručnjaka zaštite na radu te potrebnoj reformi koja će pozitivno djelovati na značaj i podizanje kvalitete njihovog rada putem obveze stalnog stručnog usavršavanja. Zato je jedan od temeljnih ciljeva Zavoda osigurati kontinuirano unapređivanje znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu kako bi se povećala njihova profesionalnost i učinkovitost u radu, a time i unapređivanje zaštite na radu. Za ostvarivanje pozitivnih rezultata u području zaštite na radu ključno je da svi dionici od uprava, rukovoditelja do svakog pojedinog radnika praktično prihvate da je zaštita na radu sastavni dio poslovnog planiranja, organizacije i izvođenja procesa rada, odnosno da je prevencija obvezni dio radne kulture, zaključeno je na sastanku.

Prema statističkim podacima razvidno je u zadnjih nekoliko godina da se neznatno smanjuje broj prijavljenih ozljeda na mjestima rada, a istovremeno raste broj ozljeda radnika izvan mjesta rada. Takvi pokazatelji upućuju na potrebu djelovanja i na smanjivanje broja ozljeda radnika na putu, odnosno prilikom dolaska na posao i odlaska s posla, posebno u prometu. Podaci za posljednje tri godine ukazuju na trend rasta broja takvih ozljeda koje se prema našim propisima prijavljuju i iskazuju kao ozljede na radu. Činjenica je da u Republici Hrvatskoj postoji problem sigurnosti u prometu, nedostatak prometne kulture, tehničke ispravnosti vozila, izostanak uređenih i sigurnih biciklističkih staza i drugo što posljedično uzrokuje teške i smrtne ozljede. Zato držimo potrebnim zajedničkom suradnjom različitih institucija i zainteresiranih dionika ostvariti sinergijski učinak kako bi doprinijeli širem osvješćivanju svih sudionika u prometu i potaknuli pored MUP-a i HAK i druge nadležne čimbenike na poduzimanje različitih mjera i aktivnosti kojima će se ostvariti pozitivni rezultati u prevenciji, istaknuo je ravnatelj Zavoda Begović.

Potrebno je aktualizirati da se u razdoblju od 2011. do 2020. godine provodi globalna međunarodna akcija „Desetljeće sigurnosti cestovnog prometa“ koju vode Ujedinjeni narodi, Svjetska zdravstvena organizacija i Svjetska automobilistička organizacija (FIA), a u Hrvatskoj provode: Ministarstvo zdravstva u suradnji s Uredom Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim autoklubom (HAK). Prioritet je prevencija i sigurnost kako bi se u svijetu spasilo milijune života te spriječila milijunska ozljeđivanja i invaliditeti. Ukupni troškovi ozljeđivanja u prometnim nesrećama procjenjuju se između jedan i tri posto bruto nacionalnog proizvoda u pojedinim zemljama, te predstavljaju ogromno opterećenje za zdravstveni sustav, a predstavljaju i teškoće za poslodavce zbog izostanaka i dugotrajnih bolovanja te smanjenja radne sposobnosti stradalih radnika. Krovni dokument i platforma za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u koji su implementirane strateške aktivnosti i ciljevi globalne kampanje je Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa RH za razdoblje od 2011. do 2020. godine koji je usvojila hrvatska Vlada, a nositelj provedbe je Ministarstvo unutarnjih poslova. Zavod se zalaže za sinergijski pristup aktivnostima koje provodi HAK putem različitih programa: edukcije djece vrtićke dobi pod nazivom „Vidjeti i biti viđen“; prema programu i licenci austrijskog auto kluba, zatim, putem dva posebna simulatora prevrtanja i kočenja građanima se omogućava da se u kontroliranim uvjetima osobno uvjere u moguće teške posljedice prebrze, neoprezne i neodgovorne vožnje ili vožnje bez korištenja zaštitnog pojasa u automobilu, nadalje, provode se programi za osnovnoškolce od 6 do 8 godina „Sigurno i vješto u prometu“, za djecu od 10 do 12 godina organizira se državno natjecanje „Sigurno u prometu“, a za srednjoškolce od 16 do 18 godina program „Sekunda koja mijenja život“, dok se posebne edukacije o sigurnosti u prometu organiziraju pri auto školama te za profesionalne vozače edukacije o eko vožnji i sl. U tom kontekstu Zavod je inicirao odgovarajuće aktivnosti i sudjelovanje što većeg broja tvrtki i ustanova u različitim akcijama informiranja, osvješćivanje i edukacije zaposlenih, polazeći od sličnog koncepta u skandinavskim zemljama, a s ciljem smanjivanja broja stradalih i ozlijeđenih radnika prilikom dolaska ili odlaska s posla, odnosno na putu.

Predstavnici Zavoda i Lika ceste d.o.o. suglasili su se da je važno razvijati kulturu sigurnosti u najširem smislu ne samo u radnim sredinama, već od najranije životne dobi i u svim područjima rada i života, kako bi se sinergijskim djelovanjem ostvarili bolji i dugoročni učinci.