Radni sastanak Instituta i Zavoda: Suradnjom doprinositi sigurnim i zdravim mjestima rada

Ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomir Begović sa suradnicima Snježanom Štefok, voditeljicom Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju, Anom Akrap, višom stručnom savjetnicom i Antonijem Jaićem, stručnim savjetnikom u Zavodu, posjetio je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, te se tom prilikom na radnom sastanku sastao s prof. dr. sc. Anom Lucić Vrdoljak, ravnateljicom Instituta, dr. sc. Jelenom Macan, predstojnicom Jedinice za medicinu rada i okoliš, Spomenkom Stankić Drobnjak, dipl. iur., rukovoditeljicom Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove i Marijom Lieberth, višom tehničkom suradnicom i stručnjakinjom za zaštitu na radu u Institutu.

Središnje teme razgovora bile su aktivnosti Instituta i Zavoda te mogućnost suradnje na unapređivanju zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika te očuvanju njihove radne sposobnosti. Pored toga, dotaknute su i teme vezane za smanjenje radne sposobnosti, invalidnosti, profesionalne rehabilitacije i radne reintegracije radnika, ključnih područja rada i uloge specijalista medicine rada i sporta te podzakonskih akata iz područja zdravstva u vezi sa zaštitom na radu i zaštitom zdravlja radnika.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada samostalna je javna znanstveno-istraživačka institucija s iskustvom dužim od tri desetljeća u području procjene zdravlja, radnog i životnog okoliša. Institut je druga po veličini znanstveno-istraživačka ustanova u Republici Hrvatskoj, a od 2004. godine u nadležnosti je Ministarstva znanosti i obrazovanja. Institut multidisciplinarnim pristupom u praćenju opterećenosti radnog i životnog okoliša kemijskim, fizikalnim i biološkim agensima i procjenom njihovog učinka ocjenjuje izloženost ljudi i procjenjuje zdravstvene rizike koji iz toga proizlaze. Značajna aktivnost Instituta odnosi se na istraživanje profesionalnih bolesti i psihofizičkih stanja, te bolesti u vezi s radom i radnim procesom, kao i njihovim učincima na radnu sposobnost ljudi, te epidemiologiju kroničnih i degenerativnih bolesti. Provode se i specifična laboratorijska i terenska mjerenja i nadziranje kemijskih, fizikalnih i bioloških agensa u radnom i životnom okolišu te programi zdravstvene zaštite ljudi, životnog i radnog okoliša.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (Foto: ZUZNR)

Suradnja Instituta i Zavoda tijekom ove godine i partnerstvo u projektu Europskog socijalnog fonda u vezi s prevencijom kožnih bolesti i ergonomijom u frizerskoj djelatnosti ocijenjena je izuzetno korisnom i uspješnom. Prema svim istraživanjima kvaliteta života i rada te duljina radnog vijeka najuže su povezani s fizičkim zdravljem, prevencijom i zaštitom na radu pa stoga ulaganje u ovo područje znači investiranje u radnu sposobnost, a time i produktivnost, rečeno je na sastanku.

Obostrano je iskazano zanimanje za intenziviranje različitih oblika suradnje Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u narednoj godini, osobito u području prijave i provedbe projekata u okviru Europskog socijalnog fonda, u istraživanjima, realizaciji edukativnih sadržaja, osvješćivanju i informiranju različitih dionika te u suradnji sa studentima.