Radni sastanci u Ministarstvu znanosti i obrazovanja: ZAŠTITA NA RADU VAŽAN DIO ODGOJA I OBRAZOVANJA

Radni sastanak predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s Vladom Prskalom, pomoćnikom ministrice znanosti i obrazovanja za strukovno obrazovanje bila je prilika za međusobno informiranje o aktualnoj problematici reforme obrazovanja i utvrđivanje daljnjih oblika međusobne suradnje.

U cilju očuvanja radne sposobnosti svakog pojedinca od najranije životne dobi do završetka radne karijere (uvjeta za punu starosnu mirovinu), za gospodarski rast i razvoj, za zadovoljavanje potreba tržišta rada, za održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, osobito je važno podizati i razvijati svijest o važnosti prevencije rizika na radu i promicati kulturu zaštite na radu tijekom obrazovanja i radnog vijeka, rekao je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda, te podsjetio na niz aktivnosti ove središnje javne ustanove usmjerenih na unapređivanje znanja i zaštite na radu.

U strukovnom obrazovanju obveza je realizirati 35 sati nastave iz zaštite na radu, a učenik prije odlaska na praktičan rad mora položiti i ispit. Međutim, u provedbi je različit pristup u primjeni te obveze kao i tijekom praktičnog rada, pa je nužno uložiti dodatne napore na otklanjanju uočenih propusta.

Pokrenuli smo dugo iščekivanu reformu strukovnog obrazovanja. U saborskoj proceduri su izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju, osnovati ćemo centre kompetentnosti a reforma strukovnog obrazovanja povezati će obrazovanje s tržištem rada. U okviru toga zasigurno je važno i obrazovanje iz područja zaštite na radu koje učenicima treba pružiti temeljna znanja prema potrebi određene struke, istaknuo je pomoćnik ministrice Vlado Prskalo.

Pitanje osiguranja kvalitetne i dostatne radne snage na tržištu rada najveći je izazov u Hrvatskoj, a upravo iz tog razloga važno je strukovno obrazovanje i razvoj kulture sigurnosti. U okviru centara kompetencija u određenim podsektorima, područje zaštite na radu bit će adekvatno zastupljeno u nastavnim planovima i programima, pa se otvara prostor za neposredno sudjelovanje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao relevantnog partnera u tim reformskim procesima, zaključeno je na sastanku.

Nove tehnologije, digitalizacija i novi oblici rada donose uz određene prednosti i nove oblike rizika za radnike, pa su predstavnici Zavoda predložili da se u okviru predmeta informatike uključe i sadržaji koji upućuju na mjere prevencije i zaštite.

Pored toga, potrebno je naglasiti da je Zavod svojim prijedlozima aktivno sudjelovao u e-savjetovanju o kurikulumima pojedinih predmeta predlažući odgovarajuće sadržaje iz područja zaštite na radu, a pomoćnik ministrice Vlado Prskalo rekao je da su određeni prijedlozi Zavoda i prihvaćeni.

Drugi radni sastanak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu održali su s Momirom Karinom, pomoćnikom ministrice za odgoj i obrazovanje. Prema službenim podacima HZZO u djelatnosti obrazovanja u 2016. godini registrirane su ukupno 822 ozljede na radu.

Polazeći od uočenih problema u organizaciji obavljanja poslova zaštite na radu u obrazovnim ustanovama dogovoreno je da će resorno ministarstvo uputiti ravnateljima ustanova naputak, kojim će ih uputiti na primjenu odgovarajućih zakonskih i provedbenih propisa a time i osiguranje uvjeta za provedbu mjera zaštite na radu.

Pomoćnik ministrice Momir Karin podržao je prijedloge Zavoda za nastavak organizacije seminara za nastavnike osnovnih škola o primjeni edukativnih NAPO filmova u nastavnom procesu, kao i projekt radionica „S osmjehom korak po korak u siguran dan“ za polaznike predškolskog odgoja. Predstavnici Zavoda najavili su i program “eduZNRkviz” za učenike osnovnih škola i polaznike ljetnih kampova. Obostrano je naglašeno da su odgoj i obrazovanje o sigurnosti i zaštiti na radu ključna pretpostavka podizanja svijesti i promicanja kulture zaštite na radu u Hrvatskoj.