Radni susret Zavoda i Udruge za promicanje zaštite: SURADNJOM UNAPREĐIVATI ZAŠTITU NA RADU

U Zagrebu je održan radni sastanak predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Udruge za promicanje zaštite, kojom prilikom se razgovaralo o mogućim oblicima zajedničke suradnje u provedbi niza aktivnosti kojim je cilj osvješćivanje, edukacija i unapređivanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Udruga za promicanje zaštite je organizacija s najdužom tradicijom u zemlji, a nakon nedavnih izbora novih tijela, članovi predstavljaju spoj dugogodišnjeg i bogatog iskustva i nove generacije stručnjaka zaštite na radu.

Uvodno je Fran Marović, u ime Udruge za promicanje zaštite pohvalio rad i aktivnosti Zavoda, ističući da se osjeća bitna promjena u pristupu ovom području, stručan i kvalitetan rad. Zato Udruga želi biti Zavodu za unapređivanje zaštite na radu suradan partner stavljajući na raspolaganje iskustvo svojih članova koje u sinergiji s djelotvornošću koju manifestira Zavod u svojem radu može polučiti daljnje učinkovite rezultate. Kao najveće izazove naglasio je potrebu jačanja preventive, suradnje predstavnika poslodavaca i radnika, jačanje kvalitete u radu ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu, uvođenje normi ISO i OHSAS te zaštite na radu u sve obrazovne sadržaje u programima redovnog obrazovanja te stručno usavršavanje inspektora zaštite na radu.

Obraćajući se nazočnima Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, istaknuo je da je unapređivanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj moguće postići stalnim stručnim praćenjem, djelovanjem, pružanjem stručne podrške, edukacijom, podizanjem svijesti, odgovornosti i jačanjem kulture sprječavanja rizika na mjestima rada.

Navedeno određenje sadržano je i u viziji, misiji, ciljevima i planu rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu kao središnje nacionalne javne ustanove u području zaštite na radu. Naša je vizija omogućiti razvoj kulture prevencije i unapređivanja zaštite na radu radi osiguranja sigurnih i zdravih mjesta rada koja doprinose dobrobiti radnika i poslodavaca, rastu produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom razvoju. Slijedom toga, misija podrazumijeva postavljanje i primjenu standarda izvrsnosti u zaštiti na radu, jačanje kvalitete rada stručnih osoba, podizanje svijesti, sustavno praćenje i analizu podataka, razmjenu dobre prakse, informiranje te unapređivanje znanja u području zaštite na radu.

Pravo na zaštitu na radu je osnovno ljudsko pravo, a Zavod svojim aktivnostima pozitivno djeluje na stvaranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline, u kojoj će se radnici osjećati zadovoljni i produktivni, poslodavci uspješni, konkurentni i odgovorni, i u kojem ozračju će se ostvarivati gospodarski rast i razvoj naše zemlje na dobrobit svih njenih građana.

Zato zaštita na radu mora postati sastavni dio svake poslovne politike i društveno odgovornog poslovanja pri čemu se posebno vrednuje; odnos prema zaštiti na radu, zaštiti okoliša, društvenoj zajednici, poslovnim partnerima i zaposlenicima. Prostora za napredak u ovom području ima i potrebno je angažiranje svih relevantnih čimbenika na svim razinama kako bi postigli izvrsnost i kvalitetu u zaštiti na radu. Primjeri dobre prakse potvrđuje da su poslodavci sve više svjesni koristi koje donosi dobra zaštita na radu kroz uvođenje normi ISO i OHSAS i zato je svakim danom potrebno širiti broj poslovnih subjekata koji prihvaćaju ovakav pristup. Time se ostvaruju pozitivni i mjerljivi financijski učinci za konkretne poslodavce, zaposlene i državu. Poželjne bi bile i dodatne stimulacije vezane za oblikovanje poticajnog modela uplate doprinosa poslodavaca za zaštitu zdravlja na radu, kao i razmatranje određenih poreznih olakšica u slučaju zamjene zastarjele, a time i rizičnije tehnologije, strojeva i alata s novom opremom koja sadrži veću razinu zaštite na radu i manji stupanj rizika. Zavod je od svojeg početka djelovanja na raspolaganju svim dionicima, kreira nove ideje i rješenja, potiče i unosi novu energiju, pruža aktivnu potporu, te kao pouzdan i odgovoran partner nastoji da svi budemo bolji i uspješniji u zaštiti na radu i njenom stalnom unapređivanju. Polazeći od pristupa da javne ustanove moraju biti kvalitetan servis i na raspolaganju zainteresiranim dionicima, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, svojim radom potvrđuje otvorenost za konstruktivnu i sadržajnu suradnju s različitim dionicima, a u ovom slučaju zajedničko djelovanje Zavoda i Udruge za promicanje zaštite, može donijeti novu dodanu vrijednost, zaključio je ravnatelj Vitomir Begović.

Tijekom višesatnog sadržanog radnog sastanka zaključeno je da su područja zajedničke suradnje Zavoda i Udruge, priprema i realizacija programa edukacije za managment, edukativnih radionica i javne promocije EU OSHA kampanje 2018.-2019. „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta“, poticanje svih poslovnih subjekata i ključnih dionika na aktivno sudjelovanje u prvoj Nacionalnoj kampanji u RH „STOP ozljedama na radu“ uz izradu kriterija i ocjenu uspješnosti, organizacija edukativnog programa „Zaštiti se znanjem – Dijelimo znanje iz ZNR – primjeri dobre prakse“, suradnja u okviru budućeg programa stalnog stručnog usavršavanja i vrednovanja stručnjaka za zaštitu na radu u RH te konzultacije u vezi postojećih i novih propisa iz područja ZNR i zaštite zdravlja na radu u Republici Hrvatskoj i EU.

Predstavnici Zavoda i Udruge za promicanje zaštite razmijenili su mišljenja i iskustva, kao i prijedloge vezano za rad ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu, ukazali na nove nano tehnologije, štetnosti i opasnosti te rizike kao i mjere prevencije, potrebu proširivanja znanja stručnjaka zaštite na radu posebno o propisima o opasnim kemikalijama i ispitivanju radnog okoliša i dr. Ocijenjeno je potrebitim u svakodnevnom radu stručnjaka za zaštitu na radu provoditi unutarnji nadzor te poduzimati sve potrebne mjere i aktivnosti na otklanjanju uočenih propusta i sprječavanju nesreća, ozljeda na radu, profesionalnih i bolesti povezanih s radom. Pri tome je značajna i suradnja s poslodavcem, njegovim ovlaštenicima, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, radnicima i Odborom zaštite na radu, odnosno drugim stručnim osobama. Predstavnici Zavoda i Udruge suglasni su da je poželjno i moguće uključiti članstvo ove organizacije u različite aktivnosti kojima se oblikuju planovi i mjere u području zaštite na radu, pa će se u narednom razdoblju takav pristup realizirati.