Zavod u HGK Sisak

Informiranje, edukacija i savjetovanje o ZNR

Nastavljajući partnersku suradnju s Hrvatskom gospodarskom komorom u realizaciji edukativnih programa iz područja zaštite na radu, u HGK- Županijskoj komori Sisak održan je skup Strukovne grupe zaštite na radu i zaštite od požara.

Članovima ovog tijela Neven Obradović, viši stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu predstavio je ovu središnju nacionalnu javnu ustanovu u području zaštite na radu, te prezentirao aktualne pokazatelje o stanju u području zaštite na radu na nacionalnoj i na razini Sisačko-moslavačke županije. Na razini Hrvatske po godišnjoj stopi ozljeda na radu i nadalje prednjači djelatnost opskrbe vodom i uklanjanja otpadnih voda, zatim, djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, a nakon toga poslovanje nekretninama i prerađivačka industrija.
Na županijskoj razini u Sisačko-moslavačkoj županiji stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika u 2016. godini bila je 14,29 te je nakon Zagrebačke i Osječko-baranjske županije među najvišima je u zemlji, što znači da je i značajno iznad prosječne stope od 11,27 na razini Hrvatske. Zato je vrlo važno u ovom trenutku pojačati aktivnosti socijalnih partnera i svih čimbenika u ovoj županiji kako bi u narednom razdoblju smanjili broj i stopu ozljeda na radu a tome može doprinijeti i aktivno sudjelovanje ključnih dionik u svakoj radnoj sredini u prvoj Nacionalnoj kampanji u području zaštite na radu „STOP ozljedama na radu“ koju je pokrenuo Zavod za unapređivanje zaštite na radu. O toj temi nedavno su razgovarali Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Ivo Žinić, župan Sisačko-moslavačke županije te su tom prilikom dogovorili i različite oblike suradnje.

U drugom dijelu nazočni su upoznati s OiRA alatom za procjenu rizika za određena zanimanja i pripremom prvog alata u Hrvatskoj za frizersku djelatnost, kao i daljnjim planovima Zavoda na razvoju alata za druga zanimanja s ciljem pružanja konkretne potpore mikro i malim poslodavcima u ispunjavanju njihovih obveza u području zaštite na radu, izradi kvalitetne procjene rizika i primjeni mjera prevencije.

Skup je bio prilika i za neposredno upoznavanje članova Strukovne grupe zaštite na radu i zaštite od požara s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, koje će uskoro biti upućene u redovitu proceduru savjetovanja, usvajanja od strane Vlade, a zatim donošenja u Hrvatskom saboru.

Nazočni su izrazili zadovoljstvo ostvarenom suradnjom sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, budući se na ovaj način ostvaruje neposredna informiranost o svim aktualnim pitanjima, te edukacija i savjetovanje o najboljoj praksi u zaštiti na radu. Pored toga, značajno je i korisno da u okviru Zavoda za unapređivanje zaštite na radu djeluje i stalno Savjetovalište ZNR 3u1 putem kojeg se svakodnevno ostvaruje komunikacija sa zainteresiranim dionicima s ciljem učinkovitog rješavanja konkretnih pitanja organizacije i provedbe mjera zaštite na radu, rečeno je na skupu.