Razmjenom iskustava do unapređivanja zaštite na radu i zaštite zdravlja

VI. Međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“ u organizaciji Veleučilišta u Karlovcu, Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Državnog sveučilišta Boise (SAD) održan je u Zadru 21.-24. rujna ove godine u nazočnosti oko 200 sudionika.

Nazočne su pozdravili mr. sc. Snježana Kirin, predsjednica Organizacijskog odbora, dr. sc. Branko Wasserbauer, dekan Veleučilišta u Karlovcu, i Stipe Zrilić, župan Zadarske županije.

Otvarajući skup gđa. Karolina Ivanković, pomoćnica ministrice rada i mirovinskoga sustava, naglasila je da ovaj tradicionalni skup obuhvaća veliki spektar tema s područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, ima svoju stručno znanstvenu i analitičku dimenziju, te obuhvaća veliki broj dionika sustava zaštite na radu.

– Zaštita na radu svakako je pitanje i odnosa među socijalnim partnerima pa su i te teme društvenih, pravnih te medicinskih aspekata na dnevnom redu skupa. Kada govorimo o zaštiti na radu ne možemo izostaviti i pitanja zaštite od požara, a ne smijemo zanemariti utjecaje iz procesa rada i rizika povezanih s njima na mogući štetan utjecaj po okoliš. Stoga je više nego očito da sva pitanja moramo razmatrati sustavno i multidisciplinarno na dobrobit radnika, ali i svih drugih dionika procesa rada te interesa najšire zajednice – naglasila je pomoćnica ministrice.

– Vjerujem da će ovaj stručni skup dati značajan doprinos u razmjeni dobrih iskustava iz prakse vezano za rizike i primjenu pravila zaštite na radu u pojedinim djelatnostima, da će se proanalizirati mnoga otvorena pitanja koja trebaju biti putokaz za neka nova i učinkovitija rješenja. Nadam se da će izlaganja na ovom skupu rezultirati daljnjom boljom i učinkovitijom komunikacijom i suradnjom svih dionika sustava u interesu ukupnog unaprjeđenja stanja zaštite na radu u RH – istaknula je gđa Karolina Ivanković službeno otvorivši VI. Međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“.

Prvog radnog dana, u zajedničkom dijelu skupa koji su moderirali mr. sig. Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, i dr. sc. Ana Bogadi Šare, voditeljica Službe za izobrazbu i informiranje u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, predstavljena su dva pozivna rada: Daniela Zavec Pavlinić predstavila je rad pod nazivom „Nosiva elektronika oko nas“, a dr. sc. Marija Zavalić rad „Zdravlje i sigurnost za sve dobne skupine radnika – holistički pristup“.

Nakon uvodnog zajedničkog dijela rad prvog dana VI. Međunarodnog stručno-znanstvenog skupa nastavljen je u više sekcija, na kojima su pojedini autori predstavljali svoje radove. Rad se odvijao u šest sekcija: Zdravstvo, Zaštita na radu, Tehničko-tehnološki čimbenici zaštite, Multidisciplinarni aspekt, Ergonomija i Osobna zaštitna sredstva i oprema, a uz to su priređene i poster prezentacije, te je održan i okrugli stol na temu „Liječnička svjedodžba/uvjerenje – problemi u praksi“.

Na sekciji Zaštita na radu, Elvira Deriš, viša stručna savjetnica u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, predstavila je zajednički rad s Ivanom Rešetar, višom stručnom savjetnicom u ovom Zavodu, pod nazivom „Licenciranje stručnjaka zaštite na radu“. U radu je istaknuta potreba uspostavljanja registra stručnjaka zaštite na radu, njihova stalnog stručnog usavršavanja te vrednovanja putem izdavanja ovlaštenja za samostalan rad, što je potrebno regulirati u okviru postojećih podzakonskih akata.

Drugog radnog dana u zajedničkom dijelu VI . Međunarodnog stručno-znanstvenog skupa, kao pozvani rad Jovan Vučinić predstavio je „Ozljede na radu u Hrvatskoj 1991.-2015.“. Nakon toga rad je nastavljen u više sekcija: Zdravstvo/zaštita na radu, Društveni i pravni aspekti, Zaštita od požara i eksplozija, Multidisciplinarni aspekt i Ekologija.

Na sekciji Društveni i pravni aspekti, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, mr. sig. Vitomir Begović predstavio je rad na temu „Socijalni dijalog i partnerstvo u funkciji zaštite na radu“. Ukazao je na kvalitetne institucionalne uvjete za suradnju, te je istaknuo da su suradnja, kontinuirani i konstruktivni dijalog te partnerstvo na području zaštite na radu od osobitog i zajedničkog interesa radnika, njihovih legitimnih predstavnika te poslodavaca. Temeljni je cilj takve suradnje osigurati primjerene uvjete rada kroz mjere i aktivnosti prevencije i unapređivanja zaštite na radu.

Na istoj sekciji Marina Borić, viša stručna savjetnica u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, predstavila je rad „Središnji nacionalni sustav zaštite na radu Data Collector“, koji je rezultat zajedničkog rada viših stručnih savjetnika M. Borić i Josipa Škreblina, te voditelja Službe Muhidina Omerdića. Istaknula je da postojeće informatičko stanje ne pruža dovoljno mogućnosti za sagledavanje šire slike u području zaštite na radu. Naime, podaci koji su trenutno dostupni nedostatni su za kvalitetnu i detaljnu analizu temeljem koje bi se poduzimale konkretne mjere unapređivanje stanja u zaštiti na radu. Zavod za unapređivanje zaštite na radu pokrenuo je izradu informacijskog sustava ZNR, koji će biti dodatni modul uz već postojeće drugih dionika koji prikupljaju i obrađuju podatke iz svoje nadležnosti, a sve zajedno biti će uključeno u Središnji nacionalni informacijski sustav zaštite na radu Data Collector.

Završno je u organizacija Zavoda za unapređivanje zaštite na radu održan okrugli stol na temu „Mirenje kao učinkovit model rješavanja radnih sporova iz područja zaštite na radu“, koji je s obzirom na aktualnost teme pobudio zanimanje zadarskih medija, koji su opširno izvijestili o ovoj temi. Zaključke i opširno izvješće možete pročitati OVDJE.

Uvodni govor gđe Karoline Ivanković, pomoćnice ministrice rada i mirovinskoga sustava, možete pročitati OVDJE.