Suradnjom educirati i promicati zdravlje u radnoj i životnoj sredini

Na radnom sastanku ravnatelja Zavoda za unapređivanje  zaštite na radu Vitomira  Begovića sa Slavenom Janečićem, ravnateljem Poliklinike „Aviva“ i Martinom Elez, dr.med. ravnateljicom Ustanove za medicinu rada Nemetova – Prima, razgovaralo se o planu zajedničkih aktivnosti na edukaciji i promicanju zdravlja u radnoj i životnoj sredini te očuvanju radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka.

Jedna od tema razgovora odnosila se i na područje istraživanja te međunarodne projekte koji su vezani za područje zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika a u kojima je moguća suradnja.

Sastanku su bili nazočni i predstavnici Poliklinike „Aviva“ i Ustanove za medicinu rada Nemetova – Prima: Mirela Marić, mag nutr., Ivančica  Vadjon, mag. kineziologije i Vesna Mislović, web spec. te predstavnici Zavoda za unapređivanje  zaštite na radu: Snježana Štefok, voditeljica Službe za informiranje, edukaciju i međunarodnu suradnju, Ana Akrap i Vanja Glogovac, više stručne savjetnice.

U poliklinici AVIVA (Foto: ZUZNR)