Seminar Zavoda i HUP-a

ZA DOBRU ZAŠTITU NA RADU

U okviru edukativnog programa Zavoda za unapređivanje zaštite na radu „Zaštiti se znanjem !“ i obrazovnog programa Hrvatske udruge poslodavaca „PUMA“, Zavod za unapređivanje zaštite na radu i Regionalni ured Hrvatske udruge poslodavaca Osijek organizirali su u Osijeku seminar na temu: „Koje su koristi od dobre zaštite na radu?“.

Učinkovita organizacija i provedba mjera zaštite na radu dobra je za poslodavce, za radnike i društveni zajednicu, jer doprinosi većoj produktivnosti, manjim izostancima s rada, manjim troškovima, većoj konkurentnosti i boljim poslovnim rezultatima, istaknuo je Neven Obradović, viši stručni savjetnik u Zavodu. Tijekom seminara predstavljeni su pokazatelji stanja u području zaštite na radu u Osječko-baranjskoj županiji, a nazočni su pozvani na djelatno sudjelovanje u prvoj Nacionalnoj kampanji u zaštiti na radu „STOP ozljedama na radu“ kako bi se vrlo visoka stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika zabilježena u prošloj godini u ovoj županiji angažiranjem svih ključnih dionika značajno smanjila. Naglašeno je da dobra zaštita na radu, prevencija i ulaganje u primjerene uvjete rada nisu trošak, već korisna investicija.

Seminar je bio prilika za praktični prikaz metodologije izrade procjene rizika, a nazočni su upoznati i s RISKO alatom za procjenu rizika, koji je izradio Zavod kako bi olakšao pripremu najvažnijeg dokumenta u području zaštite na radu.

Dugoročni i trajni cilj kojem u zaštiti na radu treba težiti je vizija nula nesreća na radu, a da bi to ostvarili potrebna je predanost i suradnja svih ključnih dionika, dobro upravljanje i organizacija zaštite na radu te društvena odgovornost u poslovanju. Uvođenjem mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radnom mjestu ostvaruju se pozitivni učinci i održive koristi kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini, zaključili su sudionici seminara.

Edukativni i interaktivni seminar u suradnji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i HUP-a, održan je u okviru PUMA programa kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od deset godina, uz potporu Osječko-baranjske županije.