Sklapanje dodatka ugovora o radu u pisanom obliku

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je zaprimilo upit o mogućnosti sklapanja dodatka ugovora o radu putem aplikacije, na koji upućuje odgovor kako slijedi:

Odredbom članka 14. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) propisan je pisani oblik ugovora o radu, koji je dvostrano obvezujući ugovor, nastao kao izraz suglasnosti volja ugovornih strana o njegovim bitnim elementima.

Ugovor o radu potpisuju obje ugovorne strane (radnik i poslodavac), pri čemu se podrazumijeva da se radi o potpisu upravo onih stranaka koje ugovor sklapaju.

Propust ugovornih stranaka da sklope ugovor o radu u pisanom obliku, ne utječe na postojanje i valjanost toga ugovora. Međutim u toj situaciji, poslodavac je dužan prije početka rada, radniku izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu.

Zakonom o radu nije propisana obveza istovremenog potpisivanja ugovora o radu od strane radnika i poslodavca. Stoga smo mišljenja da ugovorne strane mogu dogovoriti na koji način će se postići da ugovor potpišu obje ugovorne strane. Navedeno, osim vlastoručnog potpisa, podrazumijeva elektronički potpis u skladu s posebnim propisom ili mogućnost da npr. poslodavac potpisani ugovor pošalje radniku elektroničkom poštom, a radnik ga potpisanog vrati na isti način.

Ugovor o radu može se promijeniti na isti način na koji je sklopljen, odnosno suglasnošću njegovih ugovornih strana (poslodavca i radnika), sklapanjem novog ugovora o radu ili izmjenom postojećeg ugovora, koji mora biti potpisan na isti način kao i osnovni ugovor, bez obzira koliko puta bi tijekom radnog odnosa moglo doći do njegove izmjene.

Važno je naglasiti da će u slučaju spora, poslodavac biti obvezan dokazati da je ugovor sklopljen, odnosno da nije morao izdavati potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, te da nije počinio prekršaj iz grupe najtežih prekršaja.