Uvjeti rada radnika koji rade na određeno vrijeme – mogućnost prelaska na rad na neodređeno vrijeme

Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) u članku 13. propisuje pravo radnika koji kod poslodavca radi najmanje šest mjeseci i kojem je završilo razdoblje probnoga rada, ako je bilo ugovoreno, da zatraži sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Ujedno se propisuje dužnost poslodavca da razmotri mogućnost sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme te da u slučaju nemogućnosti njegovog sklapanja, radniku, u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavi obrazloženi, pisani odgovor.

Ako radnik poslodavcu uputi naknadni sličan zahtjev, poslodavac koji je u nemogućnosti sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme, dužan je radniku dostaviti obrazložen pisani odgovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, samo ako je od prethodno podnesenog zahtjeva radnika proteklo najmanje 6 mjeseci.

Ranije navedeni rokovi razlikuju se ovisno o tome radi li se o poslodavcu koji zapošljava manje od 20 radnika ili više od toga (rok od 60 dana).