Ugovor o poslovnoj suradnji/ ugovor o zajedničkom poslovanju

Opće radno zakonodavstvo sukladno članku 4. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) uređuje pojmove radnika i poslodavca. Radnik je određen kao fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca. Poslodavac je fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove

Obzirom na namjeru obavljanja poslova poslovnog subjekta trgovačkog društva mišljenja smo kako pravno nije dopušteno koristiti rad radnika društva zakupodavca poslovnog prostora već je potrebno s istima zasnovati radni odnos.

Skrećemo pažnju na odredbu članka 137. Zakona o radu koja uređuje da ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani za obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet prenošenja.