Smjernice za procjenu rizika za sigurnost i zdravlje trudnih radnica koje su nedavno rodile ili doje

U nastavku možete pregledati/preuzeti dokument smjernice za procjenu rizika za sigurnost i zdravlje trudnih radnica koje su nedavno rodile ili doje:

Smjernice za procjenu rizika za sigurnost i zdravlje trudnih radnica radnica koje su nedavno rodile ili doje ENG (.pdf)