Stručni seminar u Varaždinu

STRUČNJACI ZAŠTITE NA RADU U SREDIŠTU AKTIVNOSTI ZA JAČANJE SIGURNOSTI NA RADU

U organizaciji Udruge za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) održan je u Gradskoj sportskoj dvorani u Varaždinu, stručni seminar za članove ove udruge i druge sudionike o usavršavanju i vrednovanju stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu. Udruga USOP djeluje od 21. 05. 2004. godine te je registrirana pri Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji. Član udruge može biti fizička i pravna osoba, sukladno Zakonu i Statutu, a članstvo može biti redovito, izvanredno, počasno i pridruženo. Redovitim članom udruge može postati svaka fizička osoba koja ima najmanje odgovarajuću srednju stručnu spremu, i koja se profesionalno bavi poslovima zaštite na radu, zaštite okoliša, zaštite od požara i/ili tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine, a isto se odnosi i na uvjete članstva pravnih osoba. Udruga je organizirala stručni seminar kako bi svojim članovima kao i ostalim zainteresiranim sudionicima pružila mogućnost za informiranje, savjetovanje i upoznavanje s novostima u području zaštite na radu.

O dobroj praksi edukacije za sve ključne dionike u zaštiti na radu; radnike, povjerenike radnika za zaštitu na radu, stručnjake zaštite na radu, poslodavce i njihove ovlaštenike govorio je Ljubomir Pintarić, stručnjak zaštite na radu u tvrtki Colas Hrvatska d.d., ujedno i predsjednik Udruge.

Zaštita na radu te status stručnjaka zaštite na radu u Europi kroz praktične primjere bila je tema izlaganja Huseina Toromanovića, stručnjaka zaštite na radu u tvrtki Colas Hrvatska d.d.

Ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomir Begović upoznao je nazočne s djelatnošću ove središnje javne ustanove nadležne za područje zaštite na radu, stanjem u području zaštite na radu, intenzivnim i sadržajnim aktivnostima Zavoda, te praktičnim primjerima, a Antonio Jaić, viši stručni savjetnik u Zavodu prezentirao je obveze stručnjaka zaštite na radu i projekt Zavoda koji se odnosi na model stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Tijekom izlaganja predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu naglašeno je da živimo i radimo u vrijeme kad količina znanja i podataka raste ogromnom brzinom. Stalna potraga za znanjem i novim vještinama jedno je od strategija za postizanje uspjeha. Samo formalno obrazovanje i položen stručni ispit više nisu dovoljni za cijelu radnu karijeru. Kod jednog dijela stručnjaka primjećuje se pad zanimanja za razvoj i vlastito napredovanje u struci. To može dugoročno značiti i pad kvalitete u području zaštite na radu. Vrijeme koje danas i sutra uložimo u svoje znanje, razvoj i napredak višestruko nam se vraća u našem zanimanju, radu, karijeri.

Uz osobnu želju i spremnost na stalno učenje potrebna je motivacija, poticaj i ponuda. A potrebno je i odgovarajuće praćenje i vrednovanje ispunjavanja ciljeva. Na takav način moguće je učiniti veliku razliku između iskustva razvoja, koje podrazumijeva kontinuirano učenje i iskustva stagniranja koje se zasniva na godinama rada na nekom poslu. Poslodavci upravljajući ljudskim resursima posebno cijene i vrednuju kod kandidata za zapošljavanje kao i svojih zaposlenika, ili prilikom sklapanja ugovora s vanjskim pružateljima usluga, iskustvo razvoja tj. dokaze o stalnom stručnom usavršavanju i kompetencijama. Osobni razvoj, stalno poboljšanje, cjeloživotno učenje zato trebaju biti način života, uređen i trajni proces u karijeri stručnjaka i zaštiti na radu, kao području od posebnog društvenog interesa, s ciljem stalnog podizanja razine sigurnosti i stvaranja dodane vrijednosti.

U istraživanju problematike rada stručnjaka ZNR u srednje velikim organizacijama u Hrvatskoj, 2009.g., sami stručnjaci istaknuli su potrebu planiranja i provedbe sustavnih promjena i unapređenja, među kojima su najznačajnije one vezane uz mogućnost dodatnog školovanja i stručnog usavršavanja iz zaštite na radu, kao i unapređenje informacijske povezanosti stručnjaka ZNR i vanjskih dionika. Međutim, tek osnivanjem i početkom rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao središnje javne ustanove nadležne za praćenja stanja i unapređivanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, prošle godine počinje konkretan i ozbiljan rad na oblikovanju odgovarajućeg modela stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu. Pripremljen je radni prijedlog dopuna sadašnjeg Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita s poglavljem i prilozima koji uključuju stalno stručno usavršavanje stručnjaka ZNR, praćenje i vrednovanje. Zašto je to potrebno? Normativnim rješenjem potrebno je pružiti prijeko potrebnu prisilu, odnosno vanjsko motivacijsko sredstvo koje omogućava konkretno rješenje za pomak na bolje, ka unapređivanju zaštite na radu. Na takav način želimo ukazati i na nezamjenjivu i važnu ulogu stručnjaka zaštite na radu te potrebu njihovog stalnog stručnog usavršavanja i osiguranja njihovog odgovarajućeg statusa u radnim sredinama i društvu, naglasio je ravnatelj Begović.

Zaštita na radu nije izolirano područje. Naprotiv primjerena zaštita na radu izravno utječe na gospodarstvo kroz produktivnost, konkurentnost i poslovnu uspješnost, zatim na tržište rada kroz raspoloživost radne snage i radnu sposobnost, utječe na mirovinski sustav kroz smanjenje preranog odlaska radnika u prijevremene i invalidske mirovine te duži ostanak u svijetu rada, nadalje, utječe na zdravstveni sustav kroz smanjivanje listi čekanja na zdravstvene usluge, izdatke i troškove skrbi, na demografska kretanja te proračune od lokalne do nacionalne razine. Sve navedeno doprinosi ostvarivanju mjera iz Akcijskog plana Vlade RH za rasterećenje gospodarstva kao i unapređivanju zaštite na radu u našoj zemlji.

U skladu s načelima Europskog stupa socijalnih prava, Zavod za unapređivanje zaštite na radu promiče pravedne radne uvjete, jednake mogućnosti, uključenost i pristup tržištu rada, te nizom edukativnih programa pomaže poslodavcima i radnicima u učinkovitijem rješavanju izazova i primjeni dobre prakse u zaštiti na radu, istaknuo je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda, pozivajući nazočne na ovom skupu kao i sve dionike u Republici Hrvatskoj na daljnju zajedničku suradnju u podizanju svijesti kako bi „Zaštita na radu u svakom trenutku bila prva!“. U tom cilju potrebno je djelatno sudjelovanje poslodavaca, sindikata, radnika i stručnjaka zaštite na radu u svakoj radnoj sredini u provedbi prve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ kao i predstojeće Europske dvogodišnje kampanje „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“, a socijalni partneri i stručnjaci kao motivatori i pokretači trebaju biti u središtu tih aktivnosti, zaključio je ravnatelj Begović.

Nakon izlaganja u otvorenom dijalogu sudionici stručnog seminara iskazali su poseban interes za dostupnost sudjelovanja u različitim edukativnim programima, podržavajući koncept stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a predstavnici Zavoda istaknuli su otvorenost za sve konstruktivne prijedloge, sugestije i suradnju sa strukovnim udrugama i stručnjacima zaštite na radu.