Suradnja Zavoda i Hrvatskog Crvenog križa: Širiti pozitivne stavove o važnosti tjelesnog i psihičkog zdravlja radnika

O mogućnostima i oblicima zajedničke suradnje razgovarali su Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa i Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, sa suradnicima dr. Vijorkom Roseg, voditeljicom Odjela za programe zdravstvene zaštite HCK, Snježanom Štefok, voditeljicom Službe za edukaciju informiranje i međunarodnu suradnju i Sanjom Sambol, višom stručnom savjetnicom u Zavodu.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji promicanje zdravlja definira se kao proces osposobljavanja ljudi za kontrolu i unapređenje vlastitog zdravlja. Hrvatski Crveni križ u okviru svojih brojnih aktivnosti organizira i provodi niz aktivnosti usmjerenih na zaštitu i promicanje zdravlja putem središnjice i 131 društva Crvenog križa diljem Hrvatske, a naš široki kadrovski potencijal, tradicija i iskustvo na raspolaganju su brojnim korisnicima za stručnu edukaciju iz pružanja prve pomoći, koja je izuzetno važna rekao je Robert Markt, izvrši predsjednik HCK.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao središnja javna ustanova nadležna za ovo područje između ostalog informiranjem, edukacijom i savjetovanjem, promiče vrijednosti očuvanja zdravlja, a time i radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka, a preventivnim mjerama potiče sve dionike na otklanjanje i smanjenje rizika koji mogu uzrokovati ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi s radom, istaknuo je ravnatelj Zavoda Begović.

S gledišta zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, njegove radne učinkovitosti i očuvanja radne sposobnosti, kao i dobrobiti za pojedinca i društvo, uz uvjete rada, jedno od važnih pitanja je i prehrana tijekom rada. Zavod se zalaže da se ovo pitanje razmotri u okviru nacionalnog tripartitnog tijela; GSV-a te utvrdi moguće rješenje kroz dopunu Pravilnika o porezu na dohodak na način da se u članku koji uređuje neoporezive naknade, potpore, nagrade i druge primitke, utvrdi neoporezivim i dostatan mjesečni iznos na ime naknade za organizirani obrok radnika. Takvim rješenjem pružio bi se konkretan doprinos ukupnim naporima za unapređivanje uvjeta rada, zdravlja i sigurnosti radnika.

Provođenjem akcija promicanja zdravlja moguće je prenijeti znanje o značaju zdravlja, ali i utjecati na promjenu štetnog ponašanja i loših navika koje dovode do razvoja bolesti i ovisnosti. Takvim pristupom doprinosi se usvajanju pozitivnih stavova o zdravom načinu življenja kao i važnosti očuvanja tjelesnog i psihičkog zdravlja svakog pojedinca, naglašeno je tijekom sastanka.

Obostrano je iskazan interes dviju relevantnih institucija za provedbu edukativnih sadržaja o pružanju prve pomoći, sudjelovanje u javnozdravstvenim akcijama promicanja zdravlja, obilježavanju važnih događaja, promociji zdrave prehrane, kretanja i vježbi s ciljem sprječavanja zdravstvenih tegoba i oboljenja, prevenciji ovisnosti i psihosocijalnoj podršci zaposlenima koji su izloženi određenim visokim rizicima.

Zajedničkim aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa i Zavoda te drugih partnera; Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poslodavaca i sindikata, moguće je učiniti šire sinergijsko djelovanje u implementaciji prve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“, kampanje EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ kao i Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“, budući da samo 30-tak minuta tjelesne aktivnosti dnevno unapređuje zdravlje i smanjuje rizik obolijevanja od koronarne srčane bolesti, mišićno-koštanih tegoba, dijabetesa, moždanog udara, hipertenzije, raka dojke i debelog crijeva, depresije i drugih bolesti, naglašeno je na sastanku.