Suradnjom osposobljavati zaposlene u javnoj upravi za zaštitu na radu

Mogućnosti zajedničke suradnje u planiranju i realizaciji određenih obrazovnih programa iz područja zaštite na radu kao sastavnog dijela stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika te izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima bila je središnja tema radnog sastanka Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, i Dubravke Prelec, ravnateljice Državne škole za javnu upravu. Sastanku su bili nazočni i Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju, Neven Obradović i Ivan Teklić, viši stručni savjetnici, te Antonio Jaić, stručni savjetnik u Zavodu.

dsju1

Predstavnici Zavoda pohvalili su različite edukativne  programe ove institucije koje redovito pohađaju s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete vlastitog znanja, vještina i sposobnosti, zatim su upoznali ravnateljicu Prelec s intenzivnim aktivnostima Zavoda, posebno na području informiranja i edukacija, te su predložili na osnovu zatečenog stanja u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu u državnim i javnim službama da se pristupiti osmišljenom programu osposobljavanja državnih i javnih službenika odgovornih i zaduženih za navedeno područje, kako bi se učinkovitije djelovalo na osiguranje zdravih i sigurnih uvjeta rada, a time i smanjenje broja ozljeda na radu te izostanaka s rada zbog bolovanja.

Budući da Državna škola za javnu upravu u okviru svoje djelatnosti razvija, koordinira i provodi programe osposobljavanja i usavršavanja za zaposlene u javnoj upravi,  u okviru planiranja programa za sljedeće razdoblje razmotrit će se i prijedlozi Zavoda za unapređivanje zaštite na radu koji se odnose na organizaciju radionica vezanih uz područje zaštite na radu i njeno unapređivanje. Razgovaralo se i o projektima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Državne škole za javnu upravu vezanima za financiranje putem Europskog socijalnog fonda.

Pored toga, u okviru provedbe Strategije razvoja javne uprave, iskazan je obostrani interes za suradnju u osnaživanju, razvoju i dostupnosti programa e-learning učenja određenih tema iz područja zaštite na radu.