Svjetski dan zdravlja 7. travnja

Povodom osnivanja Svjetske zdravstvene organizacije 7. travnja 1948. godine posebna pozornost posvećuje se svake godine obilježavanju Svjetskog dana zdravlja čime se na globalnoj razini želi ukazati na važnost određenog zdravstvenog problema i obavijestiti širu društvenu zajednicu. Na takav način podiže se svijest građana o tome što svaki pojedinac i društvo mogu učiniti za svoje zdravlje tijekom cijele godine.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu u povodu ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja želi posebno naglasiti da je zdravlje radno aktivnog stanovništva od posebnog značaja za gospodarski razvoj zemlje kao i materijalu i socijalnu sigurnost pojedinca i njegove obitelji.

Zato je važno osigurati zdrave uvjete rada u radnim, ali istovremeno i u životnim sredinama, te kontinuirano osvješćivati, informirati, educirati i poticati poslodavce, radnike i druge dionike na provođenje preventivnih aktivnosti, sudjelovanje u kampanjama i javno-zdravstvenim akcijama.

Preduvjet za očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka je unapređenje zdravlja, usvajanje zdravih životnih navika, sprječavanje razvoja kroničnih, nezaraznih bolesti, sprječavanje nezgoda i ozljeda na radu, tjelesna aktivnost, uvođenje odgovarajućih preventivnih vježbi na radnom mjestu prema vrsti posla te učinkovita primjena mjera zaštite na radu na svakom mjestu rada.