Učinkovito provoditi mjere zaštite na radu

Nastavljajući aktivnosti i suradnju sa sindikatima a u cilju poboljšanja i unapređivanja zaštite na radu, u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu održan je radni sastanak s predstavnicima reprezentativnih sindikata iz državne uprave i lokalne samouprave: Borisom Plešom, predsjednikom Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske, Gordanom Jagar, predsjednicom Sindikata porezne uprave Hrvatske, Zdravkom Lončarom, predsjednikom Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a, Željkom Pulekom iz Carinskog sindikata Hrvatske i Darijom Umljenovićem iz Sindikata policije Hrvatske.

sastanakSindikati2

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda sa suradnicima detaljno je upoznao predstavnike sindikata s djelokrugom i aktivnostima ove javne ustanove, kao i prijedlozima zajedničke suradnje kako bi se kroz osvješćivanje zaposlenih i suradnju s poslodavcima učinkovito djelovalo na provedbu propisanih i drugih mjera zaštite na radu s ciljem očuvanja zdravlja i radne sposobnosti službenika i namještenika, smanjenje ozljeda na radu, izostanaka s rada zbog bolovanja a time i troškova i gubitaka za radnika, za poslodavca i društvo.

Pored toga, predstavnici sindikata upoznati su s kampanjom EU OSHA 2016.-2017. „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“, kao i s nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu“, koju priprema Zavod za unapređivanje zaštite na radu s ciljem ostvarivanja strateškog plana, kontinuiranog smanjivanja broja ozljeda na radu u Hrvatskoj. U navedenim aktivnostima očekuje se djelatno sudjelovanje predstavnika sindikata, poslodavca, stručnjaka zaštite na radu i svih drugih dionika kako bi se ostvarili sinergijski pozitivni učinci u svakoj radnoj sredini, a time i na razini države.

Posebno je ukazano na značaj izrade procjene rizika kao temeljnog dokumenta kojim se utvrđuju svi rizici ali i potrebne mjere i aktivnosti na smanjivanju ili otklanjanju tih rizika. Odgovarajuću pozornost potrebno je usmjeriti na fizikalne uvjete radnog okoliša; osvjetljenje, mikroklimatske uvjete i buku, zatim, međuljudske odnose kako bi se prevenirali psihosocijalni rizici i stres, te organizaciju rada kroz raspored radnog vremena, odmor, radnu dinamiku, raznovrsnost poslova i tehničku organizaciju rada. U tom cilju pozornost ja važno usmjeriti na jačanje unutarnjeg nadzora, a u tu svrhu u tijeku je izrada odgovarajućeg praktičnog vodiča.

sastanakSindikati1

Izuzetno je važno i redovito osposobljavanje službenika i namještenika za rad na siguran način, kao i odgovarajuće oblikovanje mjesta rada, čime se uz sve ostale mjere postiže preventivna funkcija u zaštiti na radu, te povećava zadovoljstvo, kreativnost i produktivnost zaposlenih.

Za učinkovito planiranje i provedbu mjera zaštite na radu od osobitog je značaja kvalitetan socijalni dijalog i u sustavu državne uprave i lokalne samouprave između predstavnika poslodavaca, sindikata i radnika, a jedna od ključnih pretpostavki je izbor i edukacija povjerenika radnika za zaštitu na radu. Na osnovi praktičnih uputa koje je izradio Zavod za unapređivanje zaštite na radu potrebno je intenzivirati aktivnosti na provedbi izbora radničkih predstavnika kako bi se suradnjom s predstavnicima poslodavaca podizala svijest te izgrađivala kultura prevencije na mjestima rada s ciljem zaštite zdravlja i zaštite na radu zaposlenih u sustavu državne uprave i lokalne samouprave.

Zaštitom na radu je potrebno učinkovito upravljati, kao investicijom, jer se takvim pristupom ostvaruju višestruko pozitivni učinci, zaključeno je na sastanku.

Na sljedećem radnom sastanku uz predstavnike Zavoda i sindikata bit će nazočne osobe nadležne i zadužene za zaštitu na radu u pojedinim tijelima državne uprave, kojom prilikom će se razgovarati o sustavnom pristupu analizi postojećeg stanja te daljnjim mjerama i aktivnostima na unapređivanju zaštite na radu.