Završna konferencija projekta ‘‘Možemo zajedno! Prvi korak ka učinkovitom socijalnom dijalogu u Hrvatskoj”

Dvodnevnom konferencijom „Hrvatska može zajedno“ koja je održana u Crikvenici 5. i 6. srpnja, završen je jednogodišnji projekt Europskoga socijalnog fonda pod nazivom ‘‘Možemo zajedno! Prvi korak ka učinkovitom socijalnom dijalogu u Hrvatskoj”.  Nositelj projekta je Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti i stranih predstavništva (HSMP) i Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS). U provedbi projekta aktivno su sudjelovali i zaposlenici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Osnovna cilj projekta bila je učinkovita uspostava socijalnog dijaloga svih dionika u Sektoru osobnih usluga – podsektoru frizerstva i kozmetike putem konferencija, radionica i kampanja.

Prvoga dana završne konferencije naglasak je bio na zaštiti zdravlja na radu frizera i kozmetičara.  Kroz predavanja prim.dr.sc. znanosti Jelene Macan, dr. med., specijalist medicine rada i sporta i njenih suradnica s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) prikazani su profesionalni zdravstveni rizici kod frizera i kozmetičara, najčešći zdravstveni  poremaćiji u vezi s radom frizera i kozmetičara, uz prikaz aktualnih istraživanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini koje provodi IMI.

Jelena Macan (foto:zuznr)

U završnom dijelu prvoga dana konferencije Vatroslav  Subotić, dipl.iur., osvrnuo se na perspektive socijalnog dijaloga u RH u Sektoru osobnih usluga – podsektoru frizerstva i kozmetike.

Predavanja drugoga dana konferencije odnosila su se na profesiju frizera na tržištu rada, standard zanimanja frizera u poveznici s Europskim sporazumom o implementaciji Europskog frizerskog certifikata te standardom kvalifikacije frizera. Jure Biloglav, viši stručni savjetnik u Odjelu za Hrvatski kvalifikacijski okvir Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, predstavio je zakonodavni okvir vezan uz provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira – zakon i pravilnik, te ulogu i rad Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i sektorskih vijeća, uz naglasak na osnivanje Sektorskog vijeća – Osobne i druge usluge.

Jure Biloglav MZOS (foto:zuznr)

U završnoj riječi konferencije Blagica Kramar, predsjednica HSMP, predstavila je planove socijalnih partnera (sindikata i poslodavaca) na osnivanju sektorskog Socijalnog vijeća za osobne usluge – podsektora frizerstva i kozmetike u čiji bi se rad uključili i ostali dionici (nadležna ministarstva, obrtničke škole, zavodi, instituti i ostali) te je zahvalila sudionicima konferencije, kao i sudionicima cijelog projekta.