Ugovor o radu na određeno vrijeme

Sukladno članku 12. stavku 3. Zakona o radu ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Okolnosti privremenog trajanja potreba obavljanja poslova vezanih za projekte Europske unije, nisu od utjecaja na ugovorni odnos između radnika koji obavlja takve poslove i poslodavca.

Slijedom navedenog, potrebno je zaključenje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, koji ugovor će u slučaju potrebe, odnosno nastupom odgovarajućih okolnosti prestati prema nekom od Zakonom o radu predviđenih načina iz članka 112. istog Zakona.