Ugovor o radu na određeno vrijeme

Sukladno Zakonu o radu ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika, ako je to potrebno zbog dovršetka rada na projektu koji uključuje financiranje iz fondova Europske unije i ako je to zbog nekih drugih objektivnih razloga, dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Dakle, ukoliko se ugovor o radu na određeno vrijeme sklapa radi obavljanja poslova vezanih za projekte Europske unije, sukladno članku 12. stavku 7. Zakona o radu, takav ugovor, odnosno uzastopno sklopljeni ugovori o radu na određeno vrijeme mogu se sklopiti i duže od tri godine.