Uz Europski tjedan zaštite na radu niz aktivnosti

U okviru radnog i sadržajnog obilježavanja Europskog tjedna zaštite na radu u Republici Hrvatskoj organizirani su susreti u radnim sredinama, predavanja, radionice i skupovi uz sudjelovanje predstavnika poslodavaca, sindikata, radnika, stručnjaka zaštite na radu, učenika osnovnih i srednjih škola, poduzetnika početnika i drugih zainteresiranih dionika.

U organizaciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a pod pokroviteljstvom Europske agencije za zaštitu na radu u Zagrebu je u nazočnosti velikog broja stručnjaka zaštite na radu održan stručni skup pod nazivom „Zaštita na radu za sve uzraste“.

Nazočne je u ime ministra rada i mirovinskoga sustava Tomislava Ćorića pozdravila Karolina Ivanković, pomoćnica ministra.

U okviru programa skupa ravnatelj Zavoda Vitomir Begović predstavio je početak Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018., a više stručne savjetnice u Zavodu Sanja Sambol i Ana Akrap upoznale su nazočne s praktičnim korištenjem e-vodiča „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ kako bi se što širi krug dionika uključio u kampanju EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. E-vodič ove kampanje nalazi se na mrežnim stranicama EU-OSHA: http://eguides.osha.europa.eu/CR_hr/select-your-profile.

Materijali Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ 2016-2018. mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Zavoda za unapređivanje zaštite na radu: https://uznr.mrms.hr/nacionalna-kampanja-stop-ozljedama-na-radu-2/.

Na skupu su prezentirane i druge zanimljive teme: Edukacija i prevencija u funkciji zaštite zdravlja u svakoj životnoj dobi, Produljenje radnog vijeka mlađih i starijih u korelaciji s aktivnim zdravim starenjem, Prikaz ozljeda na radu za dob 55+, Novi oblici zapošljavanja na tržištu rada, Holistički pristup zaštiti zdravlja radnika, Iskustva inspekcije rada, Predstavljanje pravilnika o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme te dvojbe oko liječničke svjedodžbe.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu u Europskom tjednu zaštite na radu organizirao je niz aktivnosti: predavanja za učenike osnovnih škola Jelkovec i Antun Mihanović u Zagrebu, učenike srednje strukovne škole u Velikoj Gorici, predavanje za poduzetnike početnike u Plavom uredu Poduzetničkog centra u Zagrebu, seminar – radionicu za predstavnike poslodavaca i sindikata u Osijeku o primjerima dobre prakse te kampanjama EU OSHA i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Organizirani su i radni posjeti tvrtkama Đuro Đaković Grupa u Slavonskom Brodu, Žito d.o.o. u Osijeku, Borovo d.d. i Vupik d.d. u Vukovaru uz informiranje šire javnosti na osnovu iskazanog interesa pojedinih medija o značaju prevencije i zaštite na radu te aktualnim kampanjama.