Veleučilište „Nikola Tesla“ Gospić

Nakon studija spremni i sigurni u svijet rada

Povodom obilježavanja Europskog tjedna zaštite na radu 2017. Zavod za unapređivanje zaštite na radu na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću, organizirao je predavanje o osnovama zaštite na radu za studente pod nazivom „Spremni i sigurni u svijet rada“.

Kako je zaštita na radu područje od posebnog društvenog interesa, a da bi se ostvario temeljni cilj, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom uz mjere prevencije, ključni je preduvjet osvješćivanje, edukacija i razvoj kulture zaštite na radu kod svih dobnih skupina. Cilj je Zavoda realizacijom različitih programa i sadržaja obuhvatiti polaznike od predškolskog odgoja, zatim, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja a kroz uključivanje odgovarajućih sadržaja u odgojno-obrazovni proces pripremiti buduće radnike u trenutku njihovog ulaska na tržište rada za siguran rad kako bi očuvali radnu sposobnost tijekom cijelog radnog vijeka.

Statistički podaci Europske agencije za zaštitu na radu pokazuju da postoji veća vjerojatnost da tešku nesreću na radu dožive osobe od 18 do 24 godine nego starije odrasle osobe. Posebno je važno za vrijeme studija polaznike pripremiti i uputiti u osnovne obveze poslodavaca i radnika u području zaštite na radu, naglasila je Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu.

Tijekom predavanja studenti su upoznati s velikim problemom današnjice – stresom, kao i mjerama prevencije radi sprječavanja ugroze zdravstvenog stanja radnika, učestale spriječenosti za rad i skraćivanja radnog vijeka.

Na susretu sa studentima zaključeno je da su ovakva predavanja izuzetno korisna budući da doprinose dugoročnom poboljšanju i unapređivanju zaštite na radu te cjelovitom podizanju razine znanja, vještina i kompetencija svih ključnih dionika, a među njima posebno mladih kao budućih zaposlenika, poduzetnika ili poslodavaca.