Zavod u HOK-u Ličko-senjske županije

zaJEDNO ZA KULTURU SIGURNOSTI NA RADU!”

U sklopu Europskog tjedna zaštite na radu Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom – Obrtničkom komorom Ličko-senjske županije organizirao je info dan u Ličko-senjskoj županiji pod nazivom “zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu!”.

O osnovnim obvezama u području zaštiti na radu za poslodavce, kao i načinu praktične organizacije i provedbe određenih mjera nazočnima su govorili Sanja Sambol, Ana Akrap i Josip Škreblin, viši stručni savjetnici u Zavodu.

Predstavnici Zavoda upoznali su Marka Sokolića, predsjednika, Željka Mataija, tajnika i Ankicu Šubarić, tajnicu Komore o brojnim aktivnostima Zavoda usmjerenim na pružanje podrške udrugama, komorama, Razvojnim agencijama, Poduzetničkim centrima i Poduzetničkim inkubatorima, kao potpornim poduzetničkim institucijama. Takvo usmjerenje je logično budući da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku o broju i strukturi poslovnih subjekata u ožujku ove godine, najveći udio 47,6 posto ili 70.896 aktivnih subjekata zapošljavalo od jednog do devet radnika, dok je onih s 10 do 49 zaposlenih bilo 7,6 posto ili 11.389. Pored toga, krajem ožujka ove godine u Hrvatskoj je bilo i 76.827 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima. Takva struktura poslovnih subjekata obvezuje nas u Zavodu kao javnoj ustanovi na pružanje svih oblika praktične i neposredne potpore poduzetnicima i obrtnicima u provedbi propisa i mjera zaštite na radu uz istovremeno očuvanje temeljnih načela sigurnosti radi prevencije rizika na radu i posljedica.

Besplatno savjetovalište ZNR 3u1, organizacija Info dana u suradnji s Obrtničkim komorama „zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu !“ u različitim područjima Hrvatske, mogućnost sudjelovanja u različitim edukativnim programima bez dodatnih troškova samo su jedan dio usluga koje poduzetnicima i obrtnicima pruža Zavod za unapređivanje zaštite na radu.

Prvom Nacionalnom kampanjom u Hrvatskoj „STOP ozljedama na radu“ Zavod ima namjeru uz aktivno sudjelovanje i doprinos svih ključnih dionika od mikro do makro razine, ostvariti poboljšanje i unapređenje radnih uvjeta a što bi doprinijelo smanjenju broja ozljeda na radu, a posljedično i povećanju produktivnosti konkurentnosti, kao i smanjenju troškova i gubitaka poslovnih subjekata, te zdravstvenog i mirovinskog sustava. Upute i smjernice za provedbu ove kampanje omogućavaju svim dionicima, prije svega poslodavcima, sindikatima, radnicima kao i njihovih predstavnicima da uspješno sudjeluju u kampanji i ostvare korisne učinke.

Nazočni predstavnici Obrtničke komore Ličko-senjske županije iskazali su zadovoljstvo ovakvim neposrednim radnim susretima, kao i dostupnošću zakona, propisa i drugih korisnih informacija putem internetske stranice Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

U suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom i njihovim teritorijalnim udruženjima Zavod za unapređivanje zaštite na radu nastavit će organizaciju Info dana „zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu!“, kako bi svim obveznicima provedbe Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih propisa, a posebno obrtnicima, mikro, malim i srednjim poslodavcima olakšali primjenu, smanjili i optimizirali troškove te učinili mjere zaštite na radu djelotvornijima.